Jaktutgiftene ble godkjent uten innvendinger

Ifølge styreleder i Norsk Industri kunne «et fåtall» ansatte se tidligere direktør Stein Lier-Hansens utlegg til jakt, fiske og sjøfly. Styrelederen er ikke kjent med at noen kom med innvendinger.

Feb 12, 2024 - 12:00
 0
Jaktutgiftene ble godkjent uten innvendinger
Ifølge styreleder i Norsk Industri kunne «et fåtall» ansatte se tidligere direktør Stein Lier-Hansens utlegg til jakt, fiske og sjøfly. Styrelederen er ikke kjent med at noen kom med innvendinger.