Høyesterett reduserer lagmannsrettens knallharde dom for villmannskjøring

«Det er ikke belyst for Høyesterett om graverende trafikklovbrudd med karakter av villmannskjøring utgjør et større samfunnsproblem i dag», skriver førstvoterende.

Mar 1, 2024 - 17:00
 0
Høyesterett reduserer lagmannsrettens knallharde dom for villmannskjøring
«Det er ikke belyst for Høyesterett om graverende trafikklovbrudd med karakter av villmannskjøring utgjør et større samfunnsproblem i dag», skriver førstvoterende.