EMD-klage over Høyesteretts nye barnevernpraksis ble forkastet

Høyesterett behandlet i 2021 tre saker samlet, for å sette den nye standarden for graden av samvær etter omsorgsovertakelser. Nå har EMD vurdert resultatet.

Apr 15, 2024 - 08:30
 0
EMD-klage over Høyesteretts nye barnevernpraksis ble forkastet
Høyesterett behandlet i 2021 tre saker samlet, for å sette den nye standarden for graden av samvær etter omsorgsovertakelser. Nå har EMD vurdert resultatet.