Datasentre kan frigjøre nesten like mye strøm som de bruker

Datasentre bruker mye kraft, så vi må sikre gjenbruk av overskuddsvarmen. Det frigir mye strøm til annen bruk.

May 24, 2024 - 00:30
 0
Datasentre kan frigjøre nesten like mye strøm som de bruker
Datasentre bruker mye kraft, så vi må sikre gjenbruk av overskuddsvarmen. Det frigir mye strøm til annen bruk.