Biden ber Kongressen vedta grensetiltak

USAs president Joe Biden oppfordrer Kongressen til å enes om en lovendring som kan gi landet det han kaller landets strengeste grensetiltak noensinne.

Jan 27, 2024 - 05:00
 0
Biden ber Kongressen vedta grensetiltak
USAs president Joe Biden oppfordrer Kongressen til å enes om en lovendring som kan gi landet det han kaller landets strengeste grensetiltak noensinne.