Antall saker som påtaleavgjøres av Riksadvokaten er halvert

Økt bruk av delegasjon gjør at det nå er langt færre straffesaker som blir behandlet i den høyere påtalemyndighet.

Mar 27, 2024 - 12:30
 0
Antall saker som påtaleavgjøres av Riksadvokaten er halvert
Økt bruk av delegasjon gjør at det nå er langt færre straffesaker som blir behandlet i den høyere påtalemyndighet.