11 vil bli lagdommere i Gulating og Agder

Mange er unntatt offentlighet på søkerlisten til de to ledige embetene i Gulating lagmannsrett.

Apr 12, 2024 - 08:00
 0
11 vil bli lagdommere i Gulating og Agder
Mange er unntatt offentlighet på søkerlisten til de to ledige embetene i Gulating lagmannsrett.