Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 02.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Ved flere anledninger i tidligere debatter om sikkerhetsklarering og SKMs praksis av loven har statsråden uttalt at hun legger til grunn at sikkerhetsklareringer skal baseres på individuelle vurderinger som på en god måte ivaretar rettighetene til den som skal klareres. Har statsråden forsikret seg om at etatsledere innen justis- og beredskapssektoren har forstått statsrådens intensjon og etterkommer dette ved å sikre individuell vurdering som ivaretar rettssikkerhet?

Feb 2, 2024 - 13:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 02.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Ved flere anledninger i tidligere debatter om sikkerhetsklarering og SKMs praksis av loven har statsråden uttalt at hun legger til grunn at sikkerhetsklareringer skal baseres på individuelle vurderinger som på en god måte ivaretar rettighetene til den som skal klareres. Har statsråden forsikret seg om at etatsledere innen justis- og beredskapssektoren har forstått statsrådens intensjon og etterkommer dette ved å sikre individuell vurdering som ivaretar rettssikkerhet?