Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 06.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvorfor fremgår det av oppdragsbrevet til Justisdepartementet fra 2017 - sendt til Politidirektoratet, at det kun er politimesteren som skal autorisere de lokalt ansatte i PST, dersom det er slik at kravet om dobbel autorisasjon allerede var innført da brevet ble sendt?

May 6, 2024 - 11:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 06.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Hvorfor fremgår det av oppdragsbrevet til Justisdepartementet fra 2017 - sendt til Politidirektoratet, at det kun er politimesteren som skal autorisere de lokalt ansatte i PST, dersom det er slik at kravet om dobbel autorisasjon allerede var innført da brevet ble sendt?