Representantforslag om å gjøre det straffbart med besittelse og deling av overgrepsmateriale mot dyr

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kathy Lie og Torgeir Knag Fylkesnes om å gjøre det straffbart med besittelse og deling av overgrepsmateriale mot dyr

Mar 4, 2024 - 15:30
 0
Representantforslag om å gjøre det straffbart med besittelse og deling av overgrepsmateriale mot dyr
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kathy Lie og Torgeir Knag Fylkesnes om å gjøre det straffbart med besittelse og deling av overgrepsmateriale mot dyr