Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren. Besvart: 06.03.2024 av utenriksminister Espen Barth Eide

Russlands brutale krig mot Ukraina fortsetter med uforminsket styrke, og Russland har gått over til en krigsøkonomi med en betydelig evne til å produsere krigsmateriell og spesielt ammunisjon. Tall fra NATO i januar antyder at Russland bruker opptil 20 000 artillerigranater i Ukraina hver eneste dag. For Ukraina er situasjonen alvorlig. De må rasjonere med artillerigranater, delvis fordi Europa bare kan levere ca. halvparten av det som var forespeilet. Som vi har diskutert mange ganger før, har regjeringen vært altfor treig med å utløse støtte til økt produksjonskapasitet i Nammo. Det er også stor usikkerhet rundt hvorvidt USA kommer til å utløse støttepakken nå før valget, og i så fall når. Dette understreker hasteaspektet. Jeg spurte forsvarsministeren om dette i spørretimen forrige uke, om det tsjekkiske initiativet for å skaffe Ukraina 800 000 artillerigranater fra land utenfor Europa. Da hadde 15 land sluttet seg til. I går signerte Frankrike på initiativet. Det haster som kjent voldsomt med å få ammunisjon til Ukraina. Det er et sterkt hasteaspekt, nettopp fordi Ukraina nå forsvarer seg mot stadig sterkere russiske angrep. Selvfølgelig er signaleffekten av fullt europeisk samhold er utrolig viktig, og nå står Norge etter hvert ganske alene igjen på perrongen. I forrige uke sa forsvarsministeren: «Det er aktuelt for Norge å vurdere det tsjekkiske initiativet, og vi har nær dialog med våre allierte og med Tsjekkia om akkurat det.» Da er spørsmålet til utenriksministeren: Har regjeringa nå i løpet av den siste uka vurdert seg ferdig og bestemt seg for å slutte seg til det tsjekkiske initiativet for å gi Ukraina artillerigranater som Europa ikke klarer å produsere og levere? Hvis ikke, hva er grunnen til at Norge holder igjen?

Mar 7, 2024 - 15:00
 0
Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren. Besvart: 06.03.2024 av utenriksminister Espen Barth Eide
Russlands brutale krig mot Ukraina fortsetter med uforminsket styrke, og Russland har gått over til en krigsøkonomi med en betydelig evne til å produsere krigsmateriell og spesielt ammunisjon. Tall fra NATO i januar antyder at Russland bruker opptil 20 000 artillerigranater i Ukraina hver eneste dag. For Ukraina er situasjonen alvorlig. De må rasjonere med artillerigranater, delvis fordi Europa bare kan levere ca. halvparten av det som var forespeilet. Som vi har diskutert mange ganger før, har regjeringen vært altfor treig med å utløse støtte til økt produksjonskapasitet i Nammo. Det er også stor usikkerhet rundt hvorvidt USA kommer til å utløse støttepakken nå før valget, og i så fall når. Dette understreker hasteaspektet. Jeg spurte forsvarsministeren om dette i spørretimen forrige uke, om det tsjekkiske initiativet for å skaffe Ukraina 800 000 artillerigranater fra land utenfor Europa. Da hadde 15 land sluttet seg til. I går signerte Frankrike på initiativet. Det haster som kjent voldsomt med å få ammunisjon til Ukraina. Det er et sterkt hasteaspekt, nettopp fordi Ukraina nå forsvarer seg mot stadig sterkere russiske angrep. Selvfølgelig er signaleffekten av fullt europeisk samhold er utrolig viktig, og nå står Norge etter hvert ganske alene igjen på perrongen. I forrige uke sa forsvarsministeren: «Det er aktuelt for Norge å vurdere det tsjekkiske initiativet, og vi har nær dialog med våre allierte og med Tsjekkia om akkurat det.» Da er spørsmålet til utenriksministeren: Har regjeringa nå i løpet av den siste uka vurdert seg ferdig og bestemt seg for å slutte seg til det tsjekkiske initiativet for å gi Ukraina artillerigranater som Europa ikke klarer å produsere og levere? Hvis ikke, hva er grunnen til at Norge holder igjen?