Muntlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren. Besvart: 10.04.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren. Den siste tiden er det kommet fram en lang rekke tilsynssaker om konsernet Læringsverkstedet sine barnehager. Tilsynet dokumenterer flere metoder for å trikse penger ut av driften av den enkelte barnehagen. Jeg nevner: I saken om feilprising kan det være snakk om milliardsummer. I saken om husleie fortsetter pengene å renne ut av skattebetalernes lommebøker måned for måned. Dette er kommet fram i tilsyn med enkeltbarnehager, men peker tilbake mot metoder konsernet Læringsverkstedet bruker. Er det ikke på tide at regjeringen lar Udir føre tilsyn og kontroll med konsernet, ikke bare med de enkelte barnehagene?

Apr 11, 2024 - 09:00
 0
Muntlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren. Besvart: 10.04.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun
Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren. Den siste tiden er det kommet fram en lang rekke tilsynssaker om konsernet Læringsverkstedet sine barnehager. Tilsynet dokumenterer flere metoder for å trikse penger ut av driften av den enkelte barnehagen. Jeg nevner: I saken om feilprising kan det være snakk om milliardsummer. I saken om husleie fortsetter pengene å renne ut av skattebetalernes lommebøker måned for måned. Dette er kommet fram i tilsyn med enkeltbarnehager, men peker tilbake mot metoder konsernet Læringsverkstedet bruker. Er det ikke på tide at regjeringen lar Udir føre tilsyn og kontroll med konsernet, ikke bare med de enkelte barnehagene?