Høyesterett slipper inn fuskesaken om selvplagiat

Det omstridte spørsmålet er om en students gjenbruk av tekst fra en tidligere eksamensbesvarelse kan kalles «fusk», og dermed føre til utestengelse.

Feb 15, 2024 - 14:00
 0
Høyesterett slipper inn fuskesaken om selvplagiat
Det omstridte spørsmålet er om en students gjenbruk av tekst fra en tidligere eksamensbesvarelse kan kalles «fusk», og dermed føre til utestengelse.