Fraråder Stortinget å grunnlovfeste statens rett til å fravike Grunnloven

Et forslag om lovfeste den domstolskapte adgangen til å fravike menneskerettighetene møter motstand blant sentrale høringsinstanser.

Mar 25, 2024 - 06:30
 0
Fraråder Stortinget å grunnlovfeste statens rett til  å fravike Grunnloven
Et forslag om lovfeste den domstolskapte adgangen til å fravike menneskerettighetene møter motstand blant sentrale høringsinstanser.