Fortsatt megling i statsoppgjøret – streikefaren øker

Det er fortsatt fare for storstreik i staten. Fagforeningene har krevd økt kjøpekraft, og vært uenige om man skal ha én…

May 24, 2024 - 07:30
 0
Fortsatt megling i statsoppgjøret – streikefaren øker
Det er fortsatt fare for storstreik i staten. Fagforeningene har krevd økt kjøpekraft, og vært uenige om man skal ha én…