Fordommer og økonomisk debatt

I en kronikk i DN 18. april («For sløve om skatters kostnader?») kritiserer Gisle James Natvik mitt innlegg i DN 4. april for å betrakte høye skatteinntekter som et mål i seg selv . Dette ligger langt unna synspunktene i innlegget.

Apr 22, 2024 - 04:30
 0
Fordommer og økonomisk debatt
I en kronikk i DN 18. april («For sløve om skatters kostnader?») kritiserer Gisle James Natvik mitt innlegg i DN 4. april for å betrakte høye skatteinntekter som et mål i seg selv . Dette ligger langt unna synspunktene i innlegget.