Det er dyrt å undervurdere klimakrisens kostnader

Klima- og naturkrisen kan halvere den globale økonomien innen 2070, varsler siste scenarioanalyse fra britiske forsikringsmatematikere.

Mar 4, 2024 - 00:30
 0
Det er dyrt å undervurdere klimakrisens kostnader
Klima- og naturkrisen kan halvere den globale økonomien innen 2070, varsler siste scenarioanalyse fra britiske forsikringsmatematikere.