STORTINGET

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til jus...

Hva gjøres konkret for å få ned ventetiden for asylintervju?

Skriftlig spørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til justi...

Er det aktuelt å plassere en base for tungt vedlikehold av SAR Queen ved Bardufo...

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Er det akseptabelt for regjeringen at Økokrim melder om at de er kjent med hvitv...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til samferdsel...

Ville mer automatisering, for raskere håndtering av passasjerer og for å holde l...

Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til...

Hvor langt har arbeidet med å etablere en kommisjon for partnerdrap kommet, og h...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Er statsråden enig i at denne typen kriminell virksomhet er samfunnsskadelig, og...

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til just...

Vil statsråden ta initiativ til at Politihøgskolens aktivitet i Stavern flyttes ...

Muntlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskap...

Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren. Tall fra SSB viser at antallet vol...

Muntlig spørsmål fra Margret Hagerup (H) til forsknings...

Jeg vil gratulere statsråd Hoel og ønske velkommen til Stortinget. Vi venter...

Muntlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og ber...

Mitt spørsmål går til justisministeren: Ungdomskriminaliteten har økt voldsomt ...

Muntlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsm...

Mitt spørsmål er til statsråd Nordtun: Fire av ti private barnehager er konsern...

Muntlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ju...

Januar 2024 har vært en mørk måned. Vi teller ni drapssaker med i alt tolv ofre...

Muntlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til k...

Oppbyggingen av barnehager i Norge har vært en stor suksess. Vi har hatt en fan...

Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justi...

Mitt spørsmål går til justisministeren. Måned for måned, uke for uke, nærmes...

Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til fi...

Forbrukere betaler årlig anslagsvis over to milliarder i termingebyrer til finan...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Er statsråden enig i at det i lys av evalueringen av pilotprosjektet som har vær...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Kan statsråden garantere at den gjeldende praktisering av sikkerhetsloven ikke e...

Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis...

Ved flere anledninger i tidligere debatter om sikkerhetsklarering og SKMs praksi...

Spørretimespørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til j...

På nyåret hadde eg gleda av å møte ein norsk-palestinar. Møtet gjorde eit sterkt...

Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til fi...

I to runder, i 2015 og i 2019, har Stortinget vedtatt at det skal etableres et r...

Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til kultu...

Nynorskhuset i Førde i Vestland er Noregs leiande nynorske medie- og kulturhus. ...

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til fiskeri- ...

Rundt 50 pst. av alle torsketrålkonsesjoner er underlagt noen form for pliktbest...

Spørretimespørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnsk...

Oskar på 11 år døde på tragisk vis etter å ha fått i seg en hvetebolle på skolek...

Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbei...

Før var minstepensjon minstepensjon. I framtiden vil regjeringen at minstepensjo...

Spørretimespørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) til utenriksm...

Israels brutale krig mot Gaza har eskalert til regionalt nivå. Mest alvorleg ser...

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner so...

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1148 om...

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1148 om opprettelse av ordningen...

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og bered...

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og beredskapsdepartementet

Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon,...

lnnst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-p...

Endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av pe...

Endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger og smitt...

Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Spørretimespørsmål, datert: 08.01.2024. Besvart: 17.01.2024 av justis- og bereds...

Representantforslag om demokratisk kunstig intelligens

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Maria...

Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til j...

Vil justis og beredskapsministeren fylgje opp den fagleg tilrådinga i utgreinga ...