Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål, datert: 05.10.2023. Fremsatt av: Cato Brunvand Ellingsen (SV). Besvart: 11.10.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hva justis- og beredskapsministeren tror den manglende oppfølgingen av høyesterettsdommen i Fosen-saken gjør med folks tillit til rettsapparatet

Oct 16, 2023 - 10:30
 0
Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren
Spørretimespørsmål, datert: 05.10.2023. Fremsatt av: Cato Brunvand Ellingsen (SV). Besvart: 11.10.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hva justis- og beredskapsministeren tror den manglende oppfølgingen av høyesterettsdommen i Fosen-saken gjør med folks tillit til rettsapparatet