Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål, datert: 08.01.2024. Besvart: 17.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hva regjeringen vil gjøre for å sikre voldsutsatte i Norge, og om man vil arbeide for en raskere ikrafttredelse av regler om omvendt voldsalarm vedtatt av Stortinget før jul

Jan 27, 2024 - 13:00
 0
Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren
Spørretimespørsmål, datert: 08.01.2024. Besvart: 17.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hva regjeringen vil gjøre for å sikre voldsutsatte i Norge, og om man vil arbeide for en raskere ikrafttredelse av regler om omvendt voldsalarm vedtatt av Stortinget før jul