Høyesterett skal avgjøre om kommuner kan saksøke staten

Rana kommune kjemper mot gyldigheten av en tvangsmulkt den ble ilagt i 2019, men staten mener kommunen ikke har rett til å saksøke et overordnet organ.

Feb 2, 2024 - 14:00
 0
Høyesterett skal avgjøre om kommuner kan saksøke staten
Rana kommune kjemper mot gyldigheten av en tvangsmulkt den ble ilagt i 2019, men staten mener kommunen ikke har rett til å saksøke et overordnet organ.