Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål, datert: 04.01.2024. Besvart: 10.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om statsråden kan utdype hvilke andre tiltak regjeringen ser på for å bekjempe vold mot og drap av kvinner utover det som allerede er vedtatt i Stortinget

Jan 11, 2024 - 16:30
 0
Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren
Spørretimespørsmål, datert: 04.01.2024. Besvart: 10.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om statsråden kan utdype hvilke andre tiltak regjeringen ser på for å bekjempe vold mot og drap av kvinner utover det som allerede er vedtatt i Stortinget