Fraråder Stortinget å grunnlovfeste statens rett til å begrense grunnlovsretter

Et forslag om lovfeste adgangen til å begrense menneskerettighetene ved lov møter motstand blant sentrale høringsinstanser.

Mar 25, 2024 - 12:30
 0
Fraråder Stortinget å grunnlovfeste statens rett til  å begrense grunnlovsretter
Et forslag om lovfeste adgangen til å begrense menneskerettighetene ved lov møter motstand blant sentrale høringsinstanser.