Høyesterett nekter fremleggelse av skriftlige forklaringer fra fornærmede

I neste uke skal Høyesterett behandle en sak der voldtekten besto i at kvinnen misforsto hvem hun hadde sex med.

Apr 8, 2024 - 08:00
 0
Høyesterett nekter fremleggelse av skriftlige forklaringer fra fornærmede
I neste uke skal Høyesterett behandle en sak der voldtekten besto i at kvinnen misforsto hvem hun hadde sex med.