Over 2.700 innspill til omstridte EU-regler

1 month ago 29Motstand mot vindkraft preger høringssvarene om EUs nye fornybardirektiv. Mer enn 600 personer har svart at de er negative til raskere vindkraft-utbygging.
Read Entire Article