Oljearbeidere krever sikkerhetstiltak etter helikopterulykke

1 month ago 1502Flere bekymringsmeldinger fra oljearbeidere fikk fagforbundet Safe til å kreve forebyggende tiltak under helikoptertransport av oljearbeidere.

Å fly med redusert antall passasjerer og at helikopterflyginger først og fremst skjer i dagslys er to av tiltakene Safe mener må på plass etter helikopterulykken.  Foto: Jarle Aasland / Stavanger Aftenblad

Publisert: 07.03.2024 08:05

(STAVANGER AFTENBLAD): – Situasjonen er uoversiktlig, men vi registrerte at det tok lang tid før beredskapen var på plass, sier forbundssekretær Mats Thune i fagforbundet Safe til Aftenbladet.

To dager etter helikopterulykken onsdag forrige uke, krevde Safe flere kompenserende strakstiltak som kan ivareta sikkerheten til oljearbeidere til situasjonen er mer oversiktlig:

  • At det flys helikopter primært i dagslys og med redusert antall passasjerer og med en maks bølgehøyde på seks meter.
  • Ved behov for flyging i mørket, skal dette bare skje ved redusert antall passasjerer og en maks bølgehøyde på fire meter.
  • Dersom det blir kapasitetsproblemer, må aktiviteten reduseres, eventuelt forlenget oppholdsperiode vurderes.

Ifølge forbundsleder Raymond Midtgård i Safe skal tiltakene oppheves så snart havarikommisjonen er ferdig med sitt arbeid.

Mats Thune, forbundssekretær i Safe. Foto: Rebecca Bjerga, Safe.

Bekymret for sikkerheten

Flere oljearbeidere har ringt forbundet og vært bekymret for helikoptersikkerheten etter ulykken, forteller Mats Thune.

Safe-medlemmene har blant annet hatt spørsmål om deler-situasjonen hos helikopterprodusenten Sikorsky og forhold rundt økt levetid på helikopterdeler.

– Vi har fått bekymringsmeldinger om at helikoptrene nå har lengre «melkeruter» etter at delemangelen var en realitet. Dette vil si at det er nå innom flere installasjoner enn det som kan anses som normalt. Dette for å kunne utnytte setekapasiteten mest mulig på hver flygning. Dette er også en faktor som kan være med å øke risikoen for våre medlemmer, sier Thune.

Equinor har satt inn tiltak slik at folk har noen å snakke med dersom de har bekymringer eller har spørsmål om helikoptersituasjonen. Det er Thune glad for.

Etter ulykken onsdag kveld, ble helikoptertrafikken satt på vent til fredag formiddag før den ble tatt opp igjen. Det er samme type helikopter som havarerte, Sikorsky S-92, som også brukes i personelltrafikk til og fra norsk sokkel.

Gisle Ledel Johannessen i Equinor. Foto: Jon Ingemundsen

– Opp til Equinor

– Vi skjønner at det er oppmerksomhet på sikkerhet, det skal være trygt å fly og områdeberedskapen skal ivaretas, sier pressekontakt Gisle Ledel Johannessen i Equinor.

Han forteller at Equinor følger de faglige rådene fra luftfartsmyndighetene og har omdisponert sine ressurser.

– Vi har sendt en fullverdig SAR med CHC som leverandør til Flesland. Fra fredag i forrige uke erstattet den det SAR-helikopteret som havarerte, sier Johannessen.

Leder Henrik Solvorn Fjeldsbø i LOs helikopterutvalg mener tiltakene Safe krever, vil gi mer uro enn det gjør godt. Fjeldsbø, som representerer fagforbundet IE&FLT, sier det er opp til Havarikommisjonen å anbefale konkrete tiltak.

Luftfartstilsynet har ikke mottatt informasjon som tilsier at helikoptertypen skal settes på bakken, får Aftenbladet opplyst.

– Dette er en løpende vurdering vi gjør, og vi har tett dialog med Havarikommisjonen, sier pressetalsperson Håvard Vikheim i Luftfartstilsynet.

Han sier videre at det er opp til operatør Equinor og helikopterselskapet Bristow å ta stilling til innspillene som nå kommer fra Safe.

– Om operatøren ønsker å innføre strengere regler så er det opp til dem. Vi forutsetter at selskapene til enhver tid opererer i henhold til gjeldende regelverk, sier Vikheim.

Bristow-direktør Heidi Wulff Heimark sier til Aftenbladet at selskapet følger opp tilbakemeldinger fra kunder, fagforeninger og selskaper direkte med de ulike aktørene.

Flyteelementer ble ikke løst ut

Bristows SAR-helikopter LN-OIJ fotografert på Haakonsvern etter ulykken der en person omkom. På bildet ser vi flyteelementer som ikke er utløst Foto: Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

Mandag ble det klart at flyteelementet på ulykkeshelikopteret ikke ble utløst. Mats Thune sier at dette er med på å belyse viktigheten av kravene som forbundet har stilt.

– Teknologien med disse flytelementene er lik på alle Sikorsky-helikoptrene som transporterer oljearbeidere til og fra installasjoner på norsk sokkel. Vi kan derfor ikke utelukke at det er lignende problemer på andre helikoptre når det gjelder eventuelle problemer med å utløse luftputene. Når det er sagt, må vi samtidig ha tillit til beslutningen som er tatt om at det er trygt å fly med Sikorsky S-92, men vi mener det vil være riktig med noen tiltak til vi vet mer, påpeker Thune.

Et av de viktige spørsmålene Havarikommisjonen skal avklare er hvorfor flytelementene ikke slo seg ut.

– Hvorvidt det har vært en feil med flytelementene, er det havarikommisjonens etterforskning som skal svare på. Bristow har overfor oss redegjort for sine rutiner som omfatter grundige inspeksjoner av flytelementene. Det er trygt å fly på norsk sokkel ellers ville vi ikke gjenopptattflygingene våre fra fredag i forrige uke, sier Gisle Ledel Johannessen i Equinor og fortsetter:

– Basert på dialog med luftfartstilsynet foreligger det ingen indikasjoner på at helikoptersikkerheten er svekket. Sikorsky S-92 er et robust og velprøvd helikopter. Helikopteret kan vise til en sterk statistikk når det gjelder hendelser og har hatt svært få ulykker.

Bristow-sjef Heidi Wulff Heimark sier selskapet har full tillit til den pågående granskingen og sier selskapet har tett dialog med havarikommisjonen og Luftfartstilsynet.

På spørsmål om hvordan Bristow på sin side følger opp og sikrer at flyteelementene virker som de skal på selskapets øvrige Sikorsky S-92-maskiner, sier Heidi Wulff Heimark følgende:

– Som en del av våre standard prosedyrer utfører vi daglig inspeksjoner av helikopter og utstyr. Vi følger vårt godkjente vedlikeholdsprogram, og vi vil alltid operere i samsvar med gjeldende krav og anbefalinger fra helikopterprodusent og luftfartsmyndigheter.

Read Entire Article