Dette er nytt i skattemeldingen

1 month ago 41307. mars 2024 kl. 07:41

Dette er blant nyhetene for skattemeldingen i år:

* Fradragssatsen for Boligsparing for ungdom (BSU) ble redusert fra 20 prosent til 10 prosent av innbetalt sparebeløp.

* Fradraget for fagforeningskontingent økte fra 5800 til 7700 kroner.

* Formuesskatten for nettoformuer mellom 1,7 og 20 millioner kroner økte fra 0,95 til 1 prosent før 2023.

* Personfradraget økte fra 58.250 kroner til 79.600 kroner.

* Øvre grense for minstefradrag i lønn/trygd ble redusert fra 109.950 kroner til 104.450 kroner.

* Øvre grense for minstefradrag i pensjon ble redusert fra 90.800 kroner til 86.250 kroner.

I tillegg er det flere nye regler for medlånetakere.

Read Entire Article