Krever bedre tilbud til voldtatte barn

1 month ago 26– Barn som blir utsatt for voldtekt er helt avhengige av øyeblikkelig hjelp. De tilbudene som finnes i dag er veldig spredt, og de er ikke døgnåpne.

Det sier juridisk rådgiver Endre Bendixen hos Stine Sofies Stiftelse.

For et par uker siden startet stiftelsen en underskriftskampanje. Her krever de døgnåpne overgrepsmottak for alle barn under 14 år.

Kampanjen har til nå fått over 10.000 underskrifter.

Stian Tobiassen, psykologspesialist i Stine Sofies Stiftelse.

Psykologspesialist Stian Tobiassen hos Stine Sofies Stiftelse sier at det å bli voldtatt er en av de største krenkelsene et menneske kan oppleve.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Psykologspesialist Stian Tobiassen i stiftelsen sier responsen har vært overveldende:

– Den har gått rett hjem hos folk. Kampanjen vekker en umiddelbar urettferdighetsfølelse og harme.

Viktige spor kan gå tapt

Endre Bendixen sier at det kan gå flere dager før et barn undersøkes etter en voldtekt.

Han kjenner til tilfeller hvor barn har kommet fra samvær fredag kveld, og den andre forelderen mistenker overgrep.

– De ser biologiske spor i undertøyet til barnet og går til legevakta. Der får de beskjed om at de må gå til fastlegen, men den har jo stengt. Når de så kommer til fastlegen mandag får de beskjed om at de må gå til legevakta likevel.

Endre Bendixen Stine Sofies Stiftelse

– De færreste seksuelle overgrep skjer mellom åtte og fire i ukedagene. Barna trenger umiddelbar hjelp, sier jurist Endre Bendixen hos Stine Sofies Stiftelse.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Hva kan bli følgene av dette?

Biologiske spor hos barn brytes fortere ned enn hos voksne. Det er derfor viktig at sporsikring utføres raskt.

I verste fall frykter Bendixen at viktige spor kan gå tapt og forbrytere gå fri.

To voldtekter hver dag

I 2022 ble det ifølge voldtektsutvalget anmeldt 709 voldtekter av barn under 14 år.

– Det tilsvarer i snitt minst to voldtekter hver dag, og dette er anmeldte voldtekter. Vi vet at dette også er et felt med store mørketall, sier Endre Bendixen.

Stine Sofies Stiftelse tilbyr blant annet gratis juridisk veiledning til familier via telefon. De har også et eget senter, Stine Sofie Senteret, i Grimstad.

Hvert år har de rundt 350 ulike veiledninger på telefon. En tredjedel av disse handler om seksuelle overgrep i nære relasjoner.

Bilder fra et overgrepsmottak.

I Norge finnes ikke et døgnåpent overgrepsmottak for barn slik det gjør for voksne. Dette er fra overgrepsmottaket i Oslo.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Mange foreldre er usikre på hva de skal gjøre, og hvor de skal henvende seg.

– Blir du voldtatt som voksen vet du hvor du skal gå, men for barn er det ingen har tydelige svar. Du er avhengig av å være i de kommunene som er best på dette for at du skal få et ok tilbud.

I mars leverte voldtektsutvalget sin rapport til justisminister Emilie Enger Mehl.

I rapporten skriver de blant annet:

«Utvalget mener det er uholdbart at barn som utsettes for seksuelle overgrep, har et dårligere akuttilbud enn voksne. At mangler i tilbudet er godt kjent hos sentrale helsemyndigheter og likevel ikke utbedret, er etter utvalgets vurdering ikke akseptabelt».

Psykologspesialist Stian Tobiassen (t.v.) og juridisk rådgiver Endre Bendixen hos Stine Sofies Stiftelse.

Psykologspesialist Stian Tobiassen (t.v.) og juridisk rådgiver Endre Bendixen sier underskriftskampanjen har skapt stort engasjement.

Foto: Espen Bierud / NRK

– Har funnet en god løsning

I Agder ivaretas barn under 14 år som utsettes for overgrep av barne – og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus.

Her er det leger og sykepleiere på vakt hele døgnet som både kan ta imot, undersøke og gi råd om veien videre.

Benedicte Severinsen

Seksjonsoverlege Benedicte Severinsen ved overgrepsmottaket i Agder. De er ett av landets travleste overgrepsmottak og har rundt 175 saker årlig.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

– Vi har funnet en god løsning på ivaretakelsen av disse barna i Agder, men etter hva jeg kjenner til er det et veldig variabelt tilbud nasjonalt.

Det sier seksjonsoverlege ved overgrepsmottaket i Agder Benedicte Severinsen.

Hun sier de er glade for at Stine Sofies Stiftelse retter fokus mot barn som utsettes for overgrep.

Det er svært viktig at det finnes et godt apparat til å ivareta disse barna, og at de har et sterkt rettsvern.

Mangler handlingsplaner

Senter for utsatte for seksuelle overgrep (Nok.) er et lavterskeltilbud for personer som er utsatt for seksuelle overgrep. De er enige i at tilbudet til barn er for dårlig.

– Det bør jo være sånn at du har god tilgang på hjelp uavhengig av hvor du bor. Vi vet også hvor viktig det er å bli ivaretatt med en gang etter et overgrep, sier daglig leder Ingvild Hestad Torkelsen.

Ingvild Hestad Torkelsen, daglig leder i Nok.

Daglig leder i lavterskeltilbudet Nok. Ingvild Hestad Torkelsen sier det er viktig å få unnagjort de rettsmedisinske undersøkelsene så fort som mulig, spesielt hos barn.

Foto: Knut Neerland

Nok. driver 15 sentre rundt om i landet. Torkelsen sier disse erfarer at både foreldre og barn følges for dårlig opp etter overgrep.

Mange kommuner mangler for eksempel kommunale handlingsplaner. Det fører til dårlig oversikt over hjelpetilbudene som finnes i kommunen, ifølge Torkelsen.

Skal lage nasjonal veileder

Stine Sofies Stiftelse skal overlevere alle underskriftene til politikerne senere i vår når regjeringens opptrappingsplan for vold i nære relasjoner skal behandles.

Helsedepartementet sier det er viktig at barn som utsettes for seksuelle overgrep får den hjelpen de trenger av kompetent personell så fort som mulig.

I dag håndteres dette av spesialisthelsetjenesten på de 21 barne – og ungdomsklinikkene i Norge.

For å sikre nødvendig kvalitet og kompetanse i tilbudet skal det utarbeides en nasjonal veileder for medisinsk og psykososial ivaretakelse av barn og unge som er utsatt for seksuelle overgrep.

Det skriver statssekretær i Helsedepartementet Ellen Moen Rønning-Arnesen i en e-post.

Hun sier veilederen vil gi anbefalinger om ansvarsforhold, organisering, samhandling og kompetanse, og på den måten sikre et bedre tilbud.

Hei!

Tenkte du på noe spesielt da du leste denne saken eller har tips til noe annet jeg bør skrive om? 

Send meg gjerne en e-post! 

Publisert 23.04.2024, kl. 21.35

Read Entire Article