Rusreform utsettes: – Aldri vært så stor misnøye

1 month ago 1647– Jeg har lyst til å skrive en nekrolog over denne regjeringens ruspolitikk.

Daglig leder for Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Kenneth Arctander Johansen, er klar i talen. Regjeringen har ikke innfridd. 

I 2021 stemte Arbeiderpartiet ned Solberg-regjeringens rusreform, som gikk inn for å avkriminalisere narkotika, samtidig som de gikk til valg på å innføre en «sosialdemokratisk rusreform».

Men reformen har latt vente på seg. Nå kan en ny helseminister bety endring, håper brukerorganisasjonene. 

Lovet i 2023

Arbeidet med regjeringens rusreform ligger under justisdepartementet og helsedepartementet.

I april 2023 bekreftet Helsedepartementet at stortingsmeldingen med regjeringens forslag om endringer i ruspolitikken i Norge skulle legges frem i starten av 2024. 

Nå ser det ut til at fremleggelsen av reformen er blitt ytterligere utsatt.

 Ditlev Eidsmo / TV 2
NY HELSEMINISTER: Brukerorganisasjonene håper Jan Christian Vestre kan innfri mer på rusfeltet enn sin forgjenger Ingvild Kjerkol (t. v) Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Justisdepartementet svarer i en epost til TV 2 at regjeringens forslag fortsatt er under arbeid og gir ingen dato eller frist for når stortingsmeldingen kommer: 

– Regjeringen har som kjent nedsatt et utvalg som skal se nærmere på strafferettslige og straffeprosessuelle spørsmål i den kommende forebyggings- og behandlingsreformen. Utvalget vil levere sin utredning i form av en NOU før sommeren – og dette arbeidet er viktig for helheten i stortingsmeldingen. 

Helsedepartementet vil ikke svare på om regjeringens reform er utsatt. 

– Regjeringen jobber for fullt med meldingen, men vi har ikke noen dato for når den kommer til Stortinget, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen til TV 2. 

– Pinlig 

Regjeringen har vært tydelig på at reformen ikke kommer til å inneholde en generell avkriminalisering av narkotika.

 Alf Simensen / TV 2
LAVE FORVENTNINGER: Ina Roll Spinnangr , daglig leder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, tror få har stort håp om at regjeringens rusreform vil innfri. . Foto: Alf Simensen / TV 2

Ina Roll Spinnangr, daglig leder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, reagerer på hvor lang tid regjeringen har brukt på å presentere sitt forslag til rusreform. 

– Det er pinlig at det tar så lang tid, men jeg tror ytterst få har forventninger til at reformforslaget vil føre til store positive endringer.

– Da regjeringspartiene stemte ned rusreformen, begrunnet de det med at den ikke satset nok på forebygging og behandling. Nå kuttes det i behandlingstilbudet på rusfeltet i stedet.

LES OGSÅ: Politiet har stengt cannabiskafé

Flere vil forlate Arbeiderpartiet

Spinnangr tror det er positivt at helseminister Ingvild Kjerkol har blitt byttet ut. 

– Vi og flere har opplevd at forrige helseminister ikke prioriterte ruspolitikken så høyt som det ble gitt inntrykk av i valgkampen, så vi håper at en ny helseminister vil være en mulighet for Arbeiderpartiet å rette opp dette inntrykket, sier hun og legger til: 

– Vi trenger en helseminister som lytter til alle som er berørt av ruspolitikken, og vi håper Vestre vil markere seg raskt som engasjert på feltet.

 Jonas Been Henriksen / TV 2
STENGT: I helgen ble en nyoppstartet cannabiskafe stengt av politiet etter en time. Aksjonen var ment for å sparke i gang rusreformdebatten. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Arbeiderpartiet stemte ned Solberg-regjeringens forslag til rusreform som avkriminaliserte narkotika før stortingsvalget i 2021, for å lansere sin egen reform. 

– Hvis Arbeiderpartiet ikke snur, tror jeg enda flere forlater partiet. Jeg lurer derfor på om det er noen reell sjanse for at dette (regjeringens alternative rusreform, journ.anm.) blir gjennomført uansett? Kanskje har noen andre overtatt makten lenge før det skal implementeres uansett.

– Mange som har stemt langt ut på venstresiden, tror nå ruspolitikken kan bli bedre med et regjeringsskifte, sier Spinnagr. 

Toppstyrt og elitistisk

Også daglig leder i brukerorganisasjonen Rio, Kenneth Arctander Johansen, er skuffet over regjeringens håndtering av egen reform. 

– Fra vårt ståsted, som representerer brukerne, så ser vi ingenting positivt som har skjedd etter at denne regjeringen fikk makten. Derfor har vi heller ikke noen store forhåpninger for reformen.

 Terje Bendiksby/NTB
KRITISK: Arctander er kritisk til regjeringens håndtering av ruspolitikk. Her sammen med tidligere helseminister Bent Høie (H) som han forteller er æresmedlem i RIO etter sitt arbeid som helseminister. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Arctander reagerer på at brukerorganisasjoner innen rusfeltet ikke har blitt inkludert mer i prosessen med reformen. 

– Det som kjennetegner denne regjeringen er at de ikke inkluderer sivilsamfunnet. Tidligere pleide organisasjonene å bli inkludert. Håndteringen nå er mer toppstyrt og elitistisk. Resultatene taler for seg selv, når hele rusfeltet er skuffet over innsatsen til regjeringen, sier han og spesifiserer: 

– Jeg har ikke sett folk være så misfornøyde som folk er nå. Det gjelder hele rusfeltet. 

Store forventninger til Vestre 

I likhet med Spinnangr i Tryggere Ruspolitikk er Arctander positiv til at helseministeren nå har blitt byttet ut. 

– Jeg er positiv til det skiftet, fordi det skjedde ingenting positivt på vårt felt under den forrige helseministeren. Vestre virker som en stødig type med en del gjennomføringsevne, hvis han prioriterer vårt felt. 

Arctander håper helseminister Jan Christian Vestre vil være like handlekraftig som statsminister Jonas Gahr Støres var i sin tid som helseminister

– Jeg har erfaring med at Støre er kjent med en sånn type situasjon som vi har i dag, og han viste seg som handlekraftig helseminister den gangen. Forhåpningen er at det er dette statsministeren tenker nå når han setter inn nestlederen sin som minister på denne posten. 

Arctander er tydelig på hva Vestres første oppgave bør være: 

– Det første han kan begynne med er å korrigere det faktum at det legges ned flere hundre døgnplasser i spesialisthelsetjenesten, og det bør ikke skje på hans vakt. 

Hva er rusreformen?

I 2021 ble Solberg-regjeringens forslag til en rusreform som avkriminalisere narkotika, nedstemt i Stortinget av et flertall fra Ap, Sp og Frp.

Regjeringen Støre gikk i 2021 til valg på å heller fornye ruspolitikken i Norge, men uten å avkriminalisere narkotiske stoffer.

En rekke interesse-og brukerorganisasjoner har krevd at samfunnets reaksjoner på ulovlig rusmiddelbruk flyttes fra justis til helsesektoren. Hjelp ikke straff har vært fokuset.

Det er ventet at regjeringen legger frem en stortingsmelding med forslag til en forebyggings- og behandlingsreform. Meldingen var originalt ventet i 2023, men har blitt utsatt flere ganger.

Kilder: rusreform.no, regjeringen.no

Read Entire Article