Kristiansand domprosti søker ny domprost

3 weeks ago 1623. april 2024 kl. 11:28

Agder og Telemark bispedømme søker ny domprost i Kristiansand domprosti.

Domprosten skal lede prestetjenesten i Kristiansand kommune, og er også stedfortreder bikoppen.

Nåværende domprost Freddy Berg som går av med pensjon.

– Vi er veldig spente, og har tro på at de vil komme mange kvalifiserte søkere her.

Det sier Bjarne Nordhagen, personalsjef i Agder og Telemark bispedømme.

Han vil ikke si noe om søkerlisten før fristen har gått ut.

Read Entire Article