Finanstilsynet anmelder låneformidler – vært i søkelyset lenge

1 month ago 30Steinar Fossli har i en årrekke skaffet gråmarkedslån til folk i pengetrøbbel. Nå har Finanstilsynet anmeldt ham til politiet, og advarer mot å inngå avtaler med selskapet hans.

Den tidligere elektrikeren Steinar Fossli (69) driver selskapet CIM (Creative Invest Management) i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen / E24

Publisert: Publisert:

For mindre enn 20 minutter siden

Fossli har drevet selskapet CIM siden 80-tallet. Han har tjent millioner på å hjelpe gjeldstyngede nordmenn med å skaffe lån i gråmarkedet, der private låner ut penger utenfor det regulerte banksystemet.

E24 omtalte Fossli i saken «Skyggebankene» i fjor. Da hadde Finanstilsynet pålagt CIM å stanse ulovlig virksomhet for andre gang.

Fossli har tatt rundt ti prosent av lånebeløpet i betaling for å skaffe kundene lån. På toppen har lånene typisk hatt rente på 13 prosent, ifølge E24s undersøkelser. Mellom 2012 og 2022 omsatte CIM for 45 millioner kroner.

Nå har Finanstilsynet anmeldt Fossli til Vest Politidistrikt for ulovlig låneformidling. Tilsynet advarer også mot «ulovlige låneformidlingstjenester» fra CIM, og sier de har sett «eksempel på at foretaket tar svært høye honorarer».

– Vi fattet et vedtak mot CIM, og ble etter dette oppmerksomme på at de fortsatte å formidle lån, sier Jo Gjedrem, seksjonssjef i Finanstilsynet, til E24.

Fossli har kontaktet privatpersoner, bedrifter og andre med penger til overs, og tilbudt dem å låne ut penger til CIMs kunder, med sikkerhet i eiendom.

Gjedrem opplyser at CIM har formidlet minst 40 lån, etter at tilsynet fattet vedtaket i mai 2023.

– Dette førte til at vi advarer mot CIM. Vi har også anmeldt Steinar Fossli til politiet for brudd på loven, sier Gjedrem.

– Han har vært godt kjent med vedtaket og likevel fortsatt med ulovlig låneformidling.

Fossli klaget på Finanstilsynets vedtak fra mai 2023, men klagen førte ikke frem.

– Ikke grunnlag for anmeldelse

Fossli skriver i en e-post til E24 at han mener Finanstilsynet har basert seg på «feil fakta», og ikke tatt hensyn til CIMs opplysninger.

– Vi kan ikke se at det er grunnlag for markedsadvarsel eller anmeldelse, skriver han.

Fossli skriver at CIM ikke har lånt ut egne penger og derfor ikke drevet med låneformidling eller medvirkning til finansiering.

Han skriver at CIM har sluttet å tinglyse pant i eiendom på vegne av andre långivere som følge av tilsynets vedtak.

– CIM AS har aldri drevet med «formidling av kreditt». Vi har hjulpet våre kunder med å oppnå lån, det er ikke annet enn å «formidle» søknad og opplysninger til mulig långiver.

Lenge i Finanstilsynets søkelys

Finanstilsynet har fått varsler og spørsmål om Fossli og CIM siden 2003, også fra selskapets tidligere revisor. Tilsynet påla CIM å stanse ulovlig virksomhetulovlig virksomhetFinanstilsynet mener CIM har drevet med finansieringsvirksomhet, uten nødvendig konsesjon eller registrering som låneformidler. I 2023 ble CIM pålagt å «stanse virksomhet som går ut på å yte eller formidle kreditt, og annen medvirkning ved finansiering av annet enn egen virksomhet». I 2017 ble selskapet pålagt å «stanse all låneformidlingsvirksomhet samt utlånsvirksomhet». både i 2017 og 2023.

Tilsynet undersøkte også CIM mellom 2009 og 2011, og ga da CIM forhåndsvarsel om å stanse ulovlig låneformidling. Saken ble lagt bort da CIMs advokat skrev at selskapet ikke drev med låneformidling.

Les også

Finanstilsynet innrømmer «intern svikt» i gråmarkedssaker

Fossli mener at Finanstilsynet i 2010 bekreftet at CIMs virksomhet ikke utgjorde låneformidling.

– Vi stiller oss spørrende til hvordan Finanstilsynet kan komme på en ny vurdering nå, av den samme virksomheten, skriver Fossli.

I fjor sommer kom det en ny lov som gjør at alle som skal drive med finansieringsvirksomhet, må søke om tillatelse fra Finanstilsynet.

Fossli har forstått det slik at han ikke trengte å søke konsesjon før sommeren 2024, på grunn av en overgangsordning, og skriver at Finanstilsynet bekreftet dette for CIMs advokater.

Fossli skriver at han ikke vil søke konsesjon etter «nøye vurderinger».

Fossli skriver til E24 at CIM krevde at Finanstilsynet hverken anmeldte eller publiserte en advarsel om selskapet, og viser til at selskapet har drevet med rådgivning i 40 år og alltid svart på henvendelser fra Finanstilsynet.

Her kan du lese om hvordan Fossli var økonomisk rådgiver for tidligere nordsjødykkere, og rekrutterte dykkere som utlånere i gråmarkedet.

Les også

Dykkerne og mannen fra gråmarkedet

Flere i Bergen drev ulovlig

I fjor undersøkte E24 flere forretningsmenn i Bergen, som fikk beskjed av Finanstilsynet om å stanse ulovlig virksomhet i gråmarkedet i hver sine selskaper.

Tre av dem – Steinar Fossli, Rune Austigard og Nils Egil Tangedal – klaget på vedtakene fra tilsynet.

Finansdepartementet har i ettertid opprettholdt vedtakene.

Austigard er en tidligere bilselger, som drev selskapene Gjeldfinans og Sherwood Holding. Tangedal er advokat, som drev selskapet Judicium Finans ved siden.

Fossli, Austigard og Tangedal mente selskapene ikke hadde drevet med låneformidling eller annen finansieringsvirksomhet, men hjulpet kunder å bli kvitt dyr gjeld og få orden på økonomien, slik at de kunne få lån i en vanlig bank.

Forretningsmennene har drevet hver for seg, men har hatt med hverandre å gjøre på ulike måter i løpet av de siste tiårene. Fossli har tidligere samarbeidet med Austigard, Austigard har sendt lånekunder videre til Tangedal, og Tangedal har representert de andre som advokat.

Les også

Dyrevernere har lånt ut millioner i gråmarkedet

– Snøen som falt i fjor

Nils Egil Tangedal skriver i en e-post til E24 at han la ned sin virksomhet 31. desember 2022, og at vedtakene derfor ikke har hatt noen reel betydning for Judicium Finans.

– Vi noterer oss at Finansdepartementet i praksis nekter å behandle flere sentrale anførsler fra vår side, og heller ikke begrunner og rettskildebelegger sine synspunkter på rettslige spørsmål, skriver Tangedal.

– Det hadde vært interessant med en dyperepløyende analyse fra departementets side, men på den andre side har det som sagt ingen praktisk betydning.

Rune Austigard skriver i en e-post at han også har lagt ned sin virksomhet og at vedtaket derfor ikke har noen praktisk betydning eller relevans:

– Dette er snøen som falt i fjor, for vårt vedkommende. Vårt fokus har vært systemet som kom med den nye låneformidlingsloven og forskriften til den, som trådde i kraft 1.7.2023. Etter en vurdering av kost/nytteverdi ved å søke konsesjon, valgte vi å avvikle virksomheten fra 1.7.2023.

Austigards selskap Sherwood Holding ble i likhet med CIM pålagt å stanse ulovlig virksomhet også i 2017. Da glemte Finanstilsynet å behandle klagene, noe de har innrømmet at var «en intern svikt».

Read Entire Article