En av landets verste på jordvern

3 weeks ago 2023. april 2024 kl. 06:17

Lindesnes er en av landets verste kommuner på jordvern, skriver avisa Lindesnes.

I fjor ble 656 dekar dyrket og dyrkbar mark omdisponert i kommunen. Kun Løten kommune hadde høyere omdisponering, viser Kostra-tallene fra 2023.

– Det er på grunn av nye E39 at vi glimter til på sånne statistikker. Det er store infrastrukturtiltak som vi ikke får gjort så mye med. Kristiansand ligger også veldig høyt oppe på listen av samme grunn, sier Øyvind Jorstad, avdelingsleder for landbruksavdelingen i Lindesnes kommune til avisa.

Read Entire Article