«Hvorfor har ikke politistasjonssjefen tatt en dialog med utelivet slik som tidligere sjefer har hatt for vane å gjøre?»

2 weeks ago 16Etter å ha sett på kommunestyrets møte og uttalelsen fra politistasjonssjef Jan Åge Sakariassen i forhold til skjenketid, problemer med vold, narko og andre problemer som finnes i Farsund, føler jeg virkelig for å komme med en del synspunkter. Dette fordi jeg har vært med i utelivet i godt over 10 år, sett mye, hørt mye, opplevd mye.

Jeg har vært med på stenging både 02 og 03. Så det første jeg vil påpeke er dette med vold. Når man økte skjenking fra 02 til 03 så raste den nattlige volden med en gang. Dette var statistikker vi fikk direkte fra politiet den gangen. Så jeg opplever Sakariassens uttalelser om at man ikke har lett for å finne statistikk på dette, som direkte tåkelegging. Det virker mer å være en personlig motivasjon som heller mot skjenkestopp 02 og ikke 03.

Leserskribenten mener politistasjonssjef Jan Åge Sakariassen drev med direkte tåkelegging i sin orientering til Farsund kommunestyre torsdag. Foto: Signe Marie Rølland

Vold blant unge: – Det er et økende problem

Byen og utestedene tømmes også mer gradvis for mennesker med stenging 03 enn ved 02. Som også er med på å vanne ut faren for økt vold. Jeg husker med skrekk tilbake på tiden da skjenking stoppet 02. Det var stort sett slåssing og aggressiv oppførsel i døren ved stengetid hver eneste helg. Noe man knapt har opplevd ved stenging 03. Politiet hadde sjelden eller aldri anledning til å hjelpe ut i den tiden heller, da det var alt for mye oppdrag i nettopp den tiden. Dette taler også for at det ligger annet bak enn at byen skal bli tryggere på nettene i helgene.

Sakariassen nevner gjentatte ganger at det er ønskelig at det skal være likt som resten av Lister. Det tolkes av meg som at det vil være lettere å sette opp bemanning med lik stenging. Dermed ligger det muligens mer et økonomisk motiv fra politiets side enn å trygge gatene på nattestid.

Dessverre vil en tidligere stengning få mer negative konsekvenser, med færre på byen, flere hjemmefester, mer ukontrollert narkotika og mye mindre kontroll generelt.

Politiet lokalt har også gitt utelivet tydelig beskjed om at de ikke prioriterer narkorelatert aktivitet og har nærmest bedt utelivet la være å kontakte dem om dette. Fordi det rett og slett ikke vil prioriteres, og tar for mye kapasitet.

Dermed lurer jeg veldig på hvilke tanker som gjøres med å legge mer til rette for at ennå flere holder seg borte fra byen og utestedene som finnes der? Er det noe politistasjonssjefen har gjort seg noen tanker om i det hele tatt? Hvorfor har heller ikke politistasjonssjefen tatt en dialog med utelivet slik som tidligere sjefer har hatt for vane å gjøre?

Kim Salvesen

Hvorfor har ikke politistasjonssjefen tatt en dialog med utelivet slik som tidligere sjefer har hatt for vane å gjøre?

Sier ulike kontroll-tidspunkt ikke er bevisst

Mener rådmannen er ikke-fungerende i skjenkesak

Read Entire Article