Båt gikk rundt i Vefsna – to personer havnet i vannet

1 month ago 61120. juni 2024 kl. 21:25

Styret i Vefsn Ap legger ned sine verv i protest mot styrevedtak i Helse Nord

Onsdag vedtok Helse Nord-styret at det skal være akuttsykehus i både Mo i Rana og i Sandnessjøen, men Helse Nord-sjef Marit Lind svarte konkret ja på spørsmål om også Mosjøen skal ha et tilbud.

Det er ikke godt nok for Arbeiderpartiet i Vefsn.

På et ekstraordinært medlemsmøte i Vefsn Arbeiderparti torsdag kveld sluttet partiet seg til styrets vurdering om inntil videre å legge ned de ni styrevervene i Vefsn Arbeiderparti.

Styreleder Kjartan Zahl sier til NRK at Vefsn Arbeiderparti er opptatt av å ta vare på sykehustilbudet til innbyggerne i regionen og av å ta vare på det gode fagmiljøet ved Helgelandssykehuset avdeling Mosjøen.

– Årsaken til at vi gjør dette, og at vi ikke melder oss ut av partiet, er at vi vil ha en posisjon til å snakke med partifellene våre.

Sist uke hadde styret i Vefsn Ap et møte med partiledelsen.

– Der fikk vi lagt fram vårt syn. Forventningene er jo at man sikrer helsetilbudet i den regionen som vi representerer. Og at man tar vare på fagmiljøet.

Samtidig mener han at vedtaket i Helse Nord-styret er et skritt i rett retning.

– Men samtidig vet vi ikke om helsetilbudet og fagmiljøet med dette blir godt nok ivaretatt.

Zahl forklarer at styret har lagt inn en mekanisme i vedtaket som vil gjøre det mulig å gjenoppta vervene. Og han er forberedt på at det kan ta tid.

– Vi er forberedt på at det tar den tida det tar. Vi vil følge utviklingen fram mot Helseforetaksmøtet og avklaringene som skal skje mellom Helse Nord og Helgelandssykehuset, sier styreleder Kjartan Zahl til NRK torsdag kveld.

Her er vedtaket Helse Nord-styret fattet:

Styret i Helse Nord tar administrasjonen oppdatering og vurdering av status for arbeidet med organisering og struktur av Helgelandssykehuset til orientering

Styret i Helse Nord viser til foretaksmøte 27. januar (strukturvedtaket). Som følge av den krevende driftssituasjonen i Helgelandssykehuset, og de øvrige endringer som har skjedd lokalt, regionalt og nasjonalt de siste årene, ser styret behov for å be eier om å få justert beslutningen og strukturvedtaket fattet i 2020.

Styret i Helse Nord vil anmode Helse- og omsorgsdepartementet om å teksten i strukturvedtaket fattet i 2020 i sin helhet justeres til følgende: «Tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal basere seg på en modell med ett sykehus, der lokalisasjonene Mo i Rana og Sandnessjøen begge er akuttsykehus. Funksjons- og oppgavedelingen ut over somatiske akuttfunksjoner, inkludert tilbudene på lokalisasjonene i Mosjøen og DMS Brønnøysund, besluttes av Helse Nord i samarbeid med Helgelandssykehuset. Det skal være tilstedeværelse fra ledelsen på alle lokalisasjoner.»

Read Entire Article