Naturutredet og utradert

3 months ago 40Dette er historien om hvordan et stort stykke verdifull norsk natur gikk tapt. Og om at de som utreder naturkonsekvensene slett ikke alltid er uavhengige av utbyggerne.
Read Entire Article