Uff igjen da, Blågestad...

1 month ago 13Det er ingen tvil om at du er dyktig med ord og en flink kulturredaktør Karen Kristine Blågestad. Men når du i din kommentar 12.6 uttaler deg så skråsikkert om tro og livsførsel, undrer jeg meg.

Foto: Arkiv

Du setter de du kaller liberale kristne opp mot konservative kristne. Deretter slår du fast at de liberale er rause og kjærlige, mens de konservative er opptatt av å trekke grenser, dømme og skape skillelinjer. Ikke nok med det: Om debatten blir polarisert og hard, må de konservative ta på seg ansvaret. Det er deres skyld.

En ekte stjerne

Du fortsetter i din kommentar med å stille spørsmål om hvem som har rett til å bestemme over hvem og dømme andre og lage regler for andre. Flertallet i Frikirken som vil beholde dagens lære i kirkesamfunnet, tar kristenfolket tilbake til pietisme og mørketid, ifølge deg. Du nevner videre at de er intolerante, gjør mennesker ulykkelige og påfører andre mindreverd og lidelse, og at de konservative og moralistiske religiøse ikke har eierskap til «samvittigheten.» Ikke akkurat milde beskrivelser av mennesker bak et overveldende flertall i et demokratisk kirkesamfunn.

Det undrer meg, Blågestad: Mener du med din beskrivelse at du er tolerant og viser forståelse for at andre faktisk kan ha et annet syn enn du har?

I Bibelen står det ingen ting om liberale eller konservative kristne, men at de som tar imot Jesus som sin frelser blir Jesu etterfølgere. De lar seg veilede ut i fra Skriften som er Guds ord, slik 2. Timoteus 3,16 sier. Når en blir kristen, blir Guds Ånd aktivert i menneskets indre og da blir sannheten om Guds ord åpenbart. Da blir det en «kamp» mellom det ånden vil og det mennesket vil. Ifølge 1. Kor 13.9 så forstår vi nå bare stykkevis, men Ef. 3. 18 -19 forteller at sammen med de hellige kan vi fatte bredden, lengden, høyden og dybden, ja kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap og vi oppfordres til å bli fylt av hele Guds fylde.

Når vi mennesker er så forskjellige er ikke dette lett, for vi lar oss så lett drives av følelser, menneskefrykt og dårlige erfaringer når vi må mene noe. Vi er redde for å skille oss ut og ikke være som alle andre. Du, Blågestad, påstår at konservative kristne alltid har vist til samvittigheten i omstridte spørsmål. Men Bibelen, Guds ord er det overordnede, og er hva det må vises til, da verken samvittighet eller følelser står over denne. Jens Helge Hodne som er leder i eldsterådet i Vågsbygd Frikirke sa det så bra. «I menigheten kan vi ha mange meninger, men vi kan bare ha en lære».

Gud er Gud og blir ikke gretten når vi mennesker feiler, slik du Blågestad antyder. Han visste om oss og ordnet opp i alt det ufullkomne som bor i oss gjennom Jesu soningsverk på Golgata. Han som er skaper av universet og alt liv har bare gode tanker om hvordan relasjon med Han og mellom mennesker skal være. Men siden Gud er en raus Gud gir han oss fritt valg til å være en Jesu etterfølger og tvinger ingen til å adlyde han. Han elsker oss mennesker for den vi er, men ikke at vi forblir den vi er. Og takk og lov for det. For slik verden ser ut i dag med mobbing, løgn, krig, hat, vold undertrykkelse, kriminalitet, korrupsjon osv. er det godt at Gud har andre tanker for oss. Selvfølgelig må folk få tro og like det de vil og ikke vil. Jeg synes imidlertid det er respektløst når du Blågestad slenger ut skråsikre påstander om det du opplever som en sannhet, og stempler andre for å være intolerante og mørkemenn når de ikke mener som deg.

Read Entire Article