Statsadvokat Sturla Henriksbø: De er dømt med rette

1 month ago 1717. juni 2024 kl. 13:31

Sturla Henriksbø er ansvarlig for Orderud-saken i Oslo statsadvokatembeter. Han er fornøyd med at kommisjonen følger deres innstilling.

– Gjenopptakelseskommisjonen har konkludert med at ingen av anførslene fra Per og Veronica Orderud svekker grunnlaget for Orderud-dommen, og har avslått deres begjæring om prøveløslatelse.

– Kommisjonens avgjørelse er grundig og bygger på en omfattende gjennomgang av saken. Avgjørelsen er også i tråd med påtalemyndighetens innstilling.

– Det er fortsatt flere ubesvarte spørsmål i Orderud-saken, blant annet hvem som utførte drapene. Verken den grundige politietterforskningen eller de senere private undersøkelsene i saken har frembrakt noen klare bevis for hvem som utførte drapene. Med dagens avgjørelse kan vi imidlertid få ro rundt domfellelsene av de fire som er dømt for medvirkning til drapene; de er skyldige og ble dømt med rette, skriver Henriksbø til NRK.

Read Entire Article