Farsund – kommunen der alle er velkommen til å leve og være de dem er

1 month ago 14Siste uker har vært fylt med spenning om hvordan kommuner i Norge og spesielt vi i Lister ville håndtere sommerens Pride-arrangement og forespørsler om tillatelse til å flagge med regnbueflagget fra offentlige flaggstenger osv.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Flaggregler skal vi respektere, men vi vet at det finnes muligheter til å flagge med andre flagg.

Hva gjør så vi i Farsund? Jo, et bastant flertall av de politiske maktpersonene foreslår og trumfer gjennom nye, særegne flaggregler som utelukker det aller meste av flagging med andre flagg, for eksempel regnbueflagget. Og så deretter med lokal flagglov i hånden avslår søknad fra en entusiastisk og ungdommelig lokal Pride-komite.

* Hva sier dette om hvordan menneskemangfoldet oppfatter Farsund?

Et blåsvart menneskesyn, som ikke respekterer menneskene som de de er og ikke vil ha et mangfoldig og kjærlig samfunn der alle er velkommen.

* Et kommunestyreflertall som trumfer enkeltmedlemmers sære syn gjennom, og der man velger å være tause og ikke delta i debatten. Og ei heller ville begrunne sine standpunkter!

Anført av en enig ordfører, som bedyrer å være en ordfører for alle, men som viser det stikk motsatte, og hennes tause manneflokk i Frp som kun venter på at gnålingen fra mindretallet skal bli ferdig. Og et Høyre som opptrer som underdanige førstegangssoldater på solid kollisjonskurs med eget parti og et INP – ja, hva er egentlig deres rolle?

* Er det slike holdninger og politikk som skal gjøre Farsund attraktiv for å holde på og få våre unge hjem igjen samt tiltrekke seg nye innbyggere og etableringer?

Oppmerksomheten vi har fått i regionale og riksaviser etter vedtaket om en ny og spesialtilpasset lokal flagglov, samt avslag på søknad om flagging med regnbueflagget under markeringen 6. juli, er publisitet vi gjerne ville vært foruten i 2024.

Det var mye negativ oppfatning av oss som kommune før vi i 2015 satte fokus på vårt omdømme i Lister og Agder og inn mot resten av Norge. Og vi mener at vårt omdømme er blitt forbedret i løpet av 8 år. Det er grunn til å frykte at det med nåværende flertalls politikk i saker som denne, vil sette oss tilbake til forhistorien og rive ned det som har preget oss positivt i løpet av kort tid!

* At Farsund og Lyngdal med to ordførere fra Frp fremstår som beviset på det svarte bibelbeltet i Norge er spesielt, så lenge vi vet at ordførere fra samme parti vest- og østenfor oss stiller med mye mer positivitet til å respektere mennesker med ulike holdninger for de dem er!

Vi som utgjør et mindretall, vil vise at Farsund også består av politikere som viser respekt og medmenneskelighet overfor alle – at alle uansett legning er like mye verdt – også i Farsund!

Ikke se til Farsund og Lyngdal

Read Entire Article