Vil foreslå kjernekraft-utredning igjen: – Stiller oss positive

1 month ago 54Høyre vil hente frem igjen et forslag om en offentlig utredning om kjernekraft, etter at en Ap-topp åpnet for det. – Politikerne må ikke stå i veien, sier Bård Ludvig Thorheim (H).

Høyres Bård Ludvig Thorheim håper det kan bli flertall på Stortinget for en offentlig utredning om kjernekraft. Nylig åpnet daværende leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget Marianne Sivertsen Næss (Ap) for en slik utredning. Foto: Terje Pedersen / NTB

Publisert: Publisert:

Nå nettopp

Flere kjernekraft-forslag behandles for tiden i Stortingets energi- og miljøkomité.

Blant disse er et forslag fra Frp om å bli med i en europeisk allianse for små, modulære kjernereaktorer, og et forslag fra KrF om å nedsette et utvalg som skal sikre at norske regler er forberedt på kjernekraft.

Høyre har tidligere vært med på å foreslå en utredning av Norges forutsetninger og behov for kjernekraft Norge. Forslaget ble nedstemt, men stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) mener tiden kanskje er moden for å prøve igjen.

– Vi vil nå fremme vårt forslag på nytt, og inviterer regjeringen til å bli med på det, særlig siden den tidligere lederen i energi- og miljøkomiteen har vist støtte til en slik utredning, sier Thorheim til E24.

Den nå avgåtte komitélederen Marianne Sivertsen Næss (Ap) tok nylig til orde for en offentlig utredning for å få avklart viktige spørsmål om kjernekraft, inkludert hva det vil koste.

– Høyre har foreslått dette tidligere, og nå gir vi dem muligheten til å støtte vårt forslag. En slik utredning er et viktig første skritt. Vi må gjøre alt vi kan av fornybar energi på kort og mellomlang sikt, men vi må også ha en utredning som kan avklare viktige spørsmål rundt kjernekraften, sier Thorheim.

Han mener at økt digitalisering og bruk av kunstig intelligens vil kunne kreve svært mye kraft fremover. Norge har allerede store ambisjoner for klimakutt, som ifølge Miljødirektoratet vil kunne øke landets kraftforbruk med flere titalls terawattimer de neste årene.

Les også

Ap-topp vil utrede kjernekraft

– Må ikke stå i veien

Den siste tiden har flere kommuner stilt seg positive til kjernekraft, blant annet fordi vindkraft er omstridt i befolkningen.

– Vi stiller oss positive til muligheten for kjernekraft. Det må ikke gå på bekostning av den sterke satsingen vi trenger nå på veldig kort sikt og på mellomlang sikt på alle former for fornybar energi i Norge, sier Thorheim.

– Men det å holde kjernekraften unna, det kan også bli en utfordring i energipolitikken. Politikerne må ikke stå i veien hvis noen mener at de kan bidra med rimelig, tilgjengelig og ikke-fossil energi, sier han.

– Er det realistisk å få til lagringsløsninger til kanskje mange titalls milliarder, i tillegg til utbyggingskostnader på titalls milliarder?

– Vi har en lagringsoppgave allerede som må løses, og som blir veldig dyr. En slik utredning må absolutt ta opp dette spørsmålet. Vi må få vite om alt avfallet kan lagres samme sted, og hva kostnadene vil bli. Vi må se frem mot 2040 og 2050, selv om vi nå også skal gjøre veldig mye på kort sikt, sier han.

– Storbritannia jobber med et atomkraftverk på over 3.000 megawatt som kan få en prislapp på rundt 600 milliarder kroner. Det kan være snakk om store summer for slike satsinger?

– Det er de som klarer å utvikle rimelige og gode løsninger som må vinne frem. Det som finnes i dag av kjernekraft klarer kanskje ikke å konkurrere, men vi må følge med på utviklingen og i alle fall ikke lukke døren, sier Thorheim.

Les også

Kommuner åpner døren for kjernekraft: – Personlig tror jeg ikke vi kommer utenom

– Kan belyse flere sider

Marianne Sivertsen Næss (Ap) er nå fiskeriminister, men kom med sitt forslag om en offentlig utredning om kjernekraft mens hun var leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– En slik utredning kan belyse flere sider av en eventuell norsk satsing. Det inkluderer kostnadene, tidsperspektivet, og hvordan kjernekraft kan ses i sammenheng med det norske kraftsystemet, strålevern, avfall og dessuten også utviklingen innen fusjonsenergi, sa Næss til E24 i april.

Thorheim håper at det kan være flertall for en slik utredning i Stortinget nå, selv om et lignende forslag tidligere har blitt nedstemt.

– Kjernekraft tar litt vel mye fokus i energidebatten. Jeg tror at det delvis skyldes regjeringens uvilje. La heller de aktørene som ønsker slike utbygginger få konkurrere, og vise om de har løsninger som kan konkurrere med fornybare kilder, og utfylle dem, sier han.

Les på E24+

Oversikt: Disse kommunene vurderer kjernekraft

– Unaturlig for oss

Frp har foreslått at Norge skal bli medlem i EUs allianse for små, modulære reaktorer. Høyre vil derimot at Norge skal søke observatørstatus i denne alliansen.

– Det blir unaturlig for oss å være fullt medlem før vi har gjort en utredning av en eventuell satsing på kjernekraft i Norge, sier Thorheim.

Nylig omtalte E24 et forslag fra KrF om å sette ned et utvalg som skal forberede regelverket i Norge på eventuelle satsinger på kjernekraft. Så langt vil ikke Høyre gå.

– Høyre ønsker at regjeringen kan avklare behovet for endringer i regelverk overfor Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2025, som legges frem i høst, sier Thorheim.

Les også

KrF foreslår kjernekraft-utvalg

Les også

Vil sende atomavfall til Frankrike eller Sverige: Kan koste fire milliarder

Read Entire Article