Vil dytte Statnett av tronen: – Har sviktet kraftig

6 days ago 10Bør staten opprette et konkurrerende selskap for å skjerpe Statnett? Ja, mener KrFU. Kanskje, mener Frp.

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. De er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet. Foto: Pål Christensen / Stavanger Aftenblad
  • Julie Byberg Bø

Publisert:

Publisert:

For mindre enn 10 minutter siden

– Statnett har sviktet kraftig i sitt mandat. Det er på tide å etablere en konkurrent som kan puste dem i nakken, sier Hadle Bjuland, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom og 1. vara til Stortinget for Rogaland KrF.

Parallelt med at strømprisene blir høyere, har også blesten rundt tematikken økt i sommer. Strømprisen på Sør-Vestlandet har også vært svært høy sammenliknet med andre steder i Norge.

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. De er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Bjuland ønsker å avvikle Statnett sitt monopol på utbygging av sentralnettet ved å la et nytt statlig selskap få delta i konkurransen.

Han foreslår også å la regionale kraftselskaper få ta del i utbyggingen.

Vil skjerpe Statnetts rutiner

– Strømsituasjonen er uholdbar og vanvittig. Jeg mener det er et ran mot norske familier. Regjeringen opptrer handlingslammet. Vi trenger politikere som vil gripe inn, sier Bjuland.

I 2015 opprettet Samferdselsdepartementet bedriften «Nye Veier» som en konkurrent til Statens vegvesen. Bjuland foreslår å se til samme modell for kraftindustrien.

Han foreslår «Nye Linjer» som navn på det nye selskapet.

– Konkurrentselskapet vil både kunne skjerpe Statnetts rutiner, samt bygge bedre kraftkabler. Statnett har oppbemannet kraftig de siste årene, de kan derfor ikke skylde på at de mangler arbeidskraft, sier han.

Hadle Bjuland, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom og 1. vara til Stortinget for Rogaland KrF, mener staten bør opprette et nytt konkurrerende selskap til Statnett. Foto: Anders Minge / Stavanger Aftenblad

Må tenke nytt

– På forhånd ble ikke politikerne varslet om den nåværende strømkrisen. Det er uhørt at strømmen i Nord-Norge nesten er gratis sammenliknet med Rogaland, sier Bjuland.

Han ser for seg en 5 – 10 års periode før resultatene av en eventuell konkurranseutsetting vil vises.

– Er en ny statlig eid kraftleverandør realistisk?

– Jeg ser ikke hvorfor man ikke skal kunne få til den samme suksessen på kraftutbygging som på vei, sier han.

På spørsmål om hvor mye et nytt selskap vil koste, peker Bjuland heller på de høye kostnadene av dagens politikk.

– Det finnes ikke tvil om at energikrisen vil vare i mange år fremover. Når Statnett da ikke klarer å levere på sine oppgaver, må vi tenke nytt, sier Bjuland.

Åpen for nye løsninger

Terje Halleland, stortingspolitiker i Fremskrittspartiet (Frp), er åpen for å diskutere nye løsninger til hvordan strømforsyningen tidligere har blitt løst.

– Å opprette et konkurrerende selskap for å puste Statnett i nakken, kan være en sak å forfølge, sier han til Aftenbladet.

Et liknende forslag har ikke vært foreslått på Stortinget tidligere, men ulike løsninger har blitt diskutert.

– Siden Statnett er et statlig organ, er de også preget av tunge prosesser. Ting kunne nok blitt organisert bedre og annerledes, sier Helleland.

Terje Halleland, stortingspolitiker i Fremskrittspartiet (Frp), er åpen for å diskutere nye løsninger på hvordan strømforsyningen tidligere har blitt løst. Foto: Peter Mydske

Ifølge han har Statnett fungert godt frem til for to-tre år siden.

– Etterspørselen av kraft har steget enormt. Den utviklingen var ikke Statnett forberedt på.

«Nye Veier» var aldri ment til å bli en erstatter for Statens vegvesen, men en konkurrent.

– Da en mer effektiv organisasjon ble etablert, var den mest positive effekten at Vegvesenet skjerpet sine egne rutiner, sier Helleland.

Aftenbladet har vært i kontakt med Arbeiderpartiet, som uttaler at de synes forslaget er dårlig.

Publisert:

Publisert: 6. august 2022 20:13

Read Entire Article