Ventetiden i Skatteklagenemnda økte i fjor til nesten to år

1 month ago 47– Å få avklart et skattespørsmål, har ofte stor innvirkning på den enkeltes økonomi. Derfor er det uholdbart å måtte vente så lenge på å få sin klage behandlet, sier Lothe i en pressemelding.

I en uttalelse tidligere i mai konkluderte Sivilombudet med at Skatteklagenemnda i flere år har brutt kravet til saksbehandlingstid i skatteforvaltningsloven.

Advokat/advokatfullmektig

Mer enn to år

Fra 2022 til 2023 økte gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra 20,4 til 23,1 måneder. Antall uavsluttede saker økte fra 1649 til 1657, mens 874 av de uavsluttede sakene ved utgangen av april hadde behandlingstid på over ett år.

Hele 855 saker hadde saksbehandlingstid på mer enn to år.

Sivilombudet rettet sterk kritikk mot nemnda for at saksbehandlingstiden ikke er redusert etter at lovbrudd ble konstatert i 2022. Lothe mener også at det er ekstra ille at dette er tredje gangen på noen år at nemnda får påpakning fra Sivilombudet, uten at forholdene har bedret seg.

Venter reduksjon

– Skattedirektoratet har tidligere hatt for optimistiske forventninger til redusert saksbehandlingstid. Vi ser ikke noe konkret i direktoratets tilsvar som tilsier at de nå vil lykkes, sier Lothe.

Til Sivilombudet har Skattedirektoratet svart at de venter at antallet saker som blir liggende lenge reduseres innen utgangen av 2025. Det er imidlertid ikke planlagt å øke bemanningen.

Read Entire Article