Trafikklærer dømt forå seksuelt krenke elever

2 weeks ago 11En trafikklærer fra Sunnmøre fikk samme straff i lagmannsretten og er dømt til ubetinget fengsel.

Kjøreskolelæreren ble i Møre og Romsdal tingrett i september dømt til ubetinget fengsel i 20 dager for seksuelle handlinger og seksuelt krenkende atferd mot flere kvinnelige elever.

– Han var veldig sex- og kroppsfokusert. Under kjøringen var det veldig mye snakk om sex, pupper, rumper, «happy ending» og vagina. Han kommenterte også kroppen min og fortalte at han likte store hofter, forklarte en av de fornærmede kvinnene i tingretten.

Trafikklæreren var tiltalt for seksuell handling mot dette vitnet ved at han skal ha gnidd seg mot rumpa hennes. Den seksuelt krenkende aferden mot de andre kvinnene besto blant annet i sexprat.

Kjøreskolelæreren hevder han har vært utsatt for en svertekampanje og har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt. Dommen i tingretten ble derfor anket.

Tre fornærmede forklarte seg på nytt i lagmannsretten, og retten har lagt vekt på at de har avgitt troverdige forklaringer.

Ifølge lagmannsretten etterlater det samlede bevisbildet ingen rimelig og fornuftig tvil om tiltaltes skyld.

– Det vil også være skjerpende at tiltalte har opptrådt med seksuelt tilsnitt overfor vesentlig yngre mennesker. Bortsett fra saksbehandlingstiden, kan lagmannsretten ikke se at det foreligger formildende omstendigheter, heter det i dommen.

Men dommerne var i delt i spørsmålet om straffeutmåling. Flertallet kom til at ubetinget fengsel i 20 dager var passende straff, mens mindretallet ønsket betinget fengsel i 45 dager.

Ifølge NRK mottok Statens vegvesen og politiet 35 klagesaker i løpet av en periode på 15 år. 23 klagesaker bare til Statens vegvesen gjorde at Statens vegvesen allerede i 2014 gikk til det skritt å anmelde kjøreskolelæreren til politiet. Den saken ble henlagt.

Gjennom en rettskraftig dom vil ikke sunnmørsmannen få tillatelse til å være kjørelærer.

Read Entire Article