Tid for å løfte Bergensbanen!

1 month ago 23Publisert: 27.02.2024 01:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Representanter for Hallingdal og Ringerike sprer feilinformasjon om Bergen-Voss (K5) i sin kronikk. Eksisterende vei og bane mellom Bergen og Voss kan ikke rassikres for «småpenger», slik det blir hevdet. På smal trasé mellom høye fjell og dyp fjord er det lite rom for forbedring. Derfor er det tverrpolitisk enighet om at vei og bane Bergen-Voss (K5) må rassikres i parallelle tunnelsystemer.

Når vei og bane Bergen-Voss er ferdig utbygget, vil det gi en innsparing i reisetid på 28 minutter på Bergensbanen, ikke 14 minutter, slik det ble hevdet i kronikken. Samtidig vil tryggheten og driftssikkerheten bli betydelig bedret.

Det er på det rene at både veien og banen i vest er særs ras- og ulykkesutsatt. De siste 30 årene har det ifølge Statens vegvesen gått 300 ras og skjedd 500 trafikkulykker med over 100 hardt skadede og over 50 drepte. Vi deler oppfordringen fra Hallingdal og Ringerike om at liv og helse bør komme først ved prioritering av nasjonale samferdselsprosjekter og vil legge til at liv og helse bør score høyere i Vegvesenets teoretiske modeller om samfunnsnytte.

Vossebanen er den største flaskehalsen på Bergensbanen med en gjennomsnittsfart på 70 km/t. Farten er helt nede i 40 km/t på strekningene fra 1880-tallet. Samlet vil Ringeriksbanen og Bergen-Voss føre til en innsparing i tid på 1,5 time på Bergensbanen. I tillegg vil realisering av prosjektene føre til betydelig større driftssikkerhet og utløse et stort passasjerpotensial fra fly til tog når reisetiden reduseres ned mot det viktige firetimersmålet. Pendlere og turister vil reise grønnere, og storsatsing på jernbane hjelper Norge å nå sine klimamål.

Vi trenger raskere og tryggere jernbane til Bergen, landets nest største by. Det er ikke mellom disse to viktige prosjektene slaget om jernbanemidlene bør stå!

Christine Kahrs

Byråd for byutvikling, Bergen kommune

Hege Eide Vik

Ordfører, Vaksdal kommune

Tonje Såkvitne

Ordfører, Voss herad

Read Entire Article