Sverige sier nei til ny strømkabel til Tyskland

1 month ago 23Sveriges Energi- og næringsminister - og visestatsminister - her fotografert i Sveits i helgen forbindelse med et fredstoppmøte om Ukraina. Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE / Reuters / NTB

Sverige har avslått søknaden om å bygge en ny strømkabel fra Skåne til Tyskland. Regjeringen mener at det tyske kraftmarkedet ikke er effektivt, og at det kan føre til høyere strømpriser.

  • Bilde av Stella Bugge
mandag 17. juni kl. 21:19

Kortversjonen

  • Sverige har avslått søknaden om å bygge en ny strømkabel fra Skåne til Tyskland.
  • Regjeringen mener at det tyske strømmarkedet ikke er effektivt, og at kabelen kan føre til høyere strømpriser.
  • Energiminister Ebba Busch påpeker risikoen for et mer ustabilt strømmarked i Sverige.

Årsaken, ifølge den svenske regjeringen, er at Tyskland bare har ett prisområde og at markedsaktørene derfor ikke får korrekte prissignaler.

– Ikke fungerer

– Vi kan ikke koble Sør-Sverige, som har et stort underskudd av strømproduksjon, med Tyskland hvor strømmarkedet i dag ikke fungerer effektivt. Det kan gi risiko for høyere priser og et mer ustabilt strømmarked i Sverige, sier Energi- og næringsminister Ebba Busch i en pressemelding fredag.

Både Norge og Sverige er inndelt i forskjellige prisområder med såkalte flaskehalser og til tider store prisforskjeller mellom de forskjellige områdene.

Det norske nettstedet Europower skriver at det i dag er én forbindelse mellom Sverige og Tyskland (Baltic Cable).

Svenska kraftnät argumenterer på sin nettside med at denne nærmer seg teknisk levetid – som er i 2035 - og at en ny kabel er positiv for leveringssikkerheten.

– Ikke noe behov

Den nye kabelen som regjeringen nå vender tommelen ned for, er den såkalte Hansa PowerBridge kabelen. Det er Svenska kraftnät og det tyske selskapet 50 Hertz som har søkt om å bygge kabelen på 700 MW, skriver Europower.

– De fleste aktørene i strømmarkedet ser ikke noe behov for kabelen i dag, heter det i den svenske pressemeldingen hvor det vises til at Sør-Sverige er et at av strømområdene i Europa som har flest utenlandskabler.

Men avslaget innebærer ikke et forbud mot en ny forbindelse mellom Tyskland og Sverige dersom forholdene skulle endre seg i fremtiden.

Ifølge den svenske regjeringsplattformen bør bygging av utenlandskabler settes på pause inntil prisforskjellene har avtatt betydelig.

Europower skriver at stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) har stilt spørsmål ved det tyske kraftmarkedet.

Han vil vite om den norske energiministeren vil konfrontere Tyskland med at landet kun har ett prisområde.

Nylig annonserte Senterpartiet at de nå lager et nytt partiprogram hvor de sier nei til å fornye de to eldste strømkablene fra Norge til Danmark som snart pensjoneres.

Read Entire Article