Statsforvalter: Legevakten i Bodø bryter flere lover

1 month ago 35Foto: Gisle Oddstad / VG

Det kan føre til at pasienter ikke får nødvendig helsehjelp tidsnok.

  • Bilde av Marthe Stoksvik
mandag 26. februar kl. 20:52

Statsforvalteren i Nordland har hatt tilsyn med legevakten i Bodø, og de har funnet flere svakheter:

  • Det er ikke lagt til rette eller fulgt med på om omsorgstjenestene ved legevakten er forsvarlige.
  • Legevakten besvarer ikke normalt innen tidsfristen.
  • Kontakt mellom legevakten og lege i distriktet er ikke satt i system.

«Konsekvensene av dette kan være at pasienter ikke får nødvendig helsehjelp til riktig tid», skriver statsforvalteren i tilsynsrapporten.

Det er avdekket brudd på helse- og omsorgstjenesteloven, helsetilsynsloven og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Svarer for sent på telefon

Bare deler av døgnet, når det er lite pågang, klarer Bodø legevakt å besvare alle telefoner innen tidsfristen.

80 prosent av alle telefoner til 116 117 skal besvares innen to minutter.

Under tilsynet fant statsforvalteren også at flere anrop ikke besvares.

«Dette innebærer en risiko for at innbyggere ikke får vurdert hens behov for akutt helsehjelp, fordi de ikke når igjennom på telefon», står det i rapporten.

Arne Myrland<-Arne Myrland

Avdelingsdirektør for helse og omsorg i Bodø

Arne Myrland ved Bodø kommune, sier de har satt i verk tiltak.

– Dette viser effekt allerede, og vi har nå en svarprosent i 2024 på 69 prosent, som er over landsgjennomsnittet på 67 prosent. Likevel er vi ikke fornøyde med dette, og arbeidet fortsetter, sier Myrland.

Risiko for svikt

Statsforvalteren peker også på at Bodø ikke har gjort ROS-analyser i nyere tid.

Slike analyser finner hvilke svakheter legevakten har, og hva som bør forbedres.

Uten en fersk ROS-analyse kan ikke kommunen følge med på om tjenesten er forsvarlig, eller legge til rette for at den blir bedre.

Dette fører til risiko for svikt, mener statsforvalteren.

– Vi har ingen oppdatert ROS-analyse for driften på legevakten. Dette var vi klar over og ny analyse vil bli utført snarlig, sier Myrland.

Avdelingsdirektør Myrland påpeker at Bodø også har fått skryt etter tilsynet.

– Spesielt dette med opplæring og kompetanse blant de ansatte, og at statsforvalteren er fornøyd med den faglige kvaliteten på håndteringen av de samtalene, sier Myrland.

– De ansatte på legevakten får honnør for dette i rapporten, og det er vi glade for, sier han.

Kommunen er enig i det som kommer fram i rapporten og er i gang med flere tiltak.

Read Entire Article