SSB-tall: Tre av fire uføretrygdede jobber ikke i det hele tatt

1 week ago 9«Er det ikke bedre at du blir hundre prosent ufør, og tar vare på kroppen din?»

Slik forteller Hildonen om tilbakemeldingene fra folk rundt seg da hun ble delvis uføretrygdet i 2022.

– Da sa jeg: «Men jeg vil gjerne gjøre begge deler». Derfor er jeg her.

Hildonen jobber ved sorteringssenteret til Fretex i Oslo. En av arbeidsoppgavene er å sortere klær ved rullebåndet.

Her er hun tre dager i uken, med litt kortere arbeidstid.

Tidligere sto teamlederen med personalansvar i full jobb på Fretex. Men så fikk hun leddsykdommen artrose.

– Jeg har skiftet både hofter og knær. Jeg klarer ikke å stå i en arbeidshverdag på syv og en halv time. Derfor er jeg ufør, forteller Hildonen.

Rita Hildonen er ufør og jobber på Fretex 45%.

Rita Hildonen har personalansvar og følger opp andre som er borte fra jobb. Erfaringen som delvis ufør selv kommer til nytte også som leder.

Uføre med jobb: Nesten det samme som i 2015

Mange uføre har en sykdom eller skade som gjør at de ikke har mulighet til å jobbe.

Men hvis uføre, til tross for sin sykdom, likevel klarer å jobbe litt, eller mer – ønsker regjeringen at man skal kunne gjøre dette.

Lite har imidlertid skjedd de siste ni årene i omfanget av folk som både mottar uføretrygd og som samtidig jobber.

Andelen uføretrygdede som har en eller annen form for lønnet arbeid har nesten stått stille siden 2015.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Rita Hildonen

En vakker, brukt kjole. Nå kan den få et nytt liv. Å lete etter «vintage» er også en del av jobben til Rita Hildonen, som både jobber og mottar uføretrygd. Men andelen av uføre som gjør som henne, har nesten stått stille de siste årene.

Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

I 2015 hadde 24,6 prosent av alle uføretrygdede også en form for jobb.

Dette tallet gjelder både helt og delvis uføretrygdede.

I 2023 var det tilsvarende tallet 25,0 prosent.

Andelen uføre som også jobber, har endret seg med noen få prosentpoeng de siste årene, men er nå omtrent samme sted som i 2015.

Med andre ord: Tre av fire uføretrygdede jobber ikke i det hele tatt, ifølge tallene fra SSB.

– Vi vet at mange kan jobbe mer, derfor er det bekymringsfullt at de tallene egentlig står på stedet hvil, sier statssekretær Kjetil Vevle (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet til NRK.

Hvis uføre jobber som selvstendig næringsdrivende fanges de ikke opp av tallene i statistikken fra SSB.

Rita Hildonen viser frem klær

En gammel skjorte som kan bli brukt på nytt på arbeidsplassen til Rita Hildonen på Fretex i Oslo.

Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Tror flere uføre kan jobbe

Seniorforsker og direktør ved Frischsenteret Simen Markussen har forsket på trygdesystemet. Han tror flere uføre enn i dag kan jobbe noe.

– Jeg tror vi har et ganske stort uforløst arbeidspotensial i den gruppen som står utenfor arbeidslivet, deriblant også de uføre, sier Markussen.

Men understreker samtidig at «det ikke er gjort i en håndvending å realisere det».

Simen Markussen, direktør ved Frischsenteret

Forsker Simen Markussen tror det finnes flere uføre som kan jobbe mer, men at det trengs flere grep for å få det til.

Foto: Frida Skauvik Aune / NRK

Forskeren tror flere tiltak kan hjelpe:

  • Å gjøre det mer lønnsomt for uføretrygdede å jobbe mer. Her kan for eksempel forslaget om et ekstra skattefradrag for arbeidsinntekt være et godt tiltak, ifølge Markussen.
  • Økt bruk av økonomisk støtte til arbeidsgivere som ansetter uføretrygdede, for eksempel ved bruk av lønnstilskudd. Hensikten er å gjøre det bedriftøkonomisk lønnsomt å ansette personer som sliter med å leve opp til kravene til produktivitet som følge av de relativt høye lønningene i Norge.

– Skal vi lykkes med å øke yrkesdeltakelsen blant uføre og andre som står utenfor, så må vi både gjøre det mer lønnsomt å jobbe, sier Markussen.

Dagens system er slik at mottakere av uføretrygd kan jobbe og ha inntekt, men dette reduserer samtidig trygdeutbetalingene.

– Dette gjør det mindre lønnsomt å jobbe, men er samtidig nødvendig for å unngå urimelig «dobbeltinntekt», sier Markussen.

Politikerne har diskutert hvordan inntektsgrensen for dette skal være.

Du kan se mer om den politiske debatten rundt inntektsgrensen til uføretrygdede som også jobber i NRKs Debatten-sending fra oktober 2023:

Ap mener mange mennesker kan jobbe ganske mye mer.

Regjeringen: – Mange kan jobbe mer

Statssekretær Kjetil Vevle (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet er bekymret over tallene fra Statistisk sentralbyrå.

– Vi ønsker at flere av de som i dag har lyst til å jobbe, og som kan jobbe, skal komme i arbeid.

Han understreker at det er mange uføre som ikke kan jobbe, på grunn av helsemessige årsaker.

Statssekretæren sier regjeringen skal «skru på både regelverket og tiltakene fremover, slik at flere kan komme inn arbeidslivet».

Kjetil Vevle, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartmenetet (Ap)

Statssekretær Kjetil Vevle (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Det er mange uføre i dag som sier at det ikke lønner seg å jobbe så mye ekstra, fordi man sitter igjen med lite til slutt. Hva vil du svare dem?

Systemet i dag er lagt opp sånn at det lønner seg å være i arbeid. Og vi skal ha et system som gjør at det alltid lønner seg å være i arbeid, men vi må se på hvordan systemet fungerer for at det blir enklere å kombinere det å være ufør med det å komme i arbeid, sier han, og fortsetter:

Mange har jo lyst til å bidra mer enn de gjør i dag, og da kan vi ikke ha et system som setter stopper for det.

Vevle viser til en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som har sett på om dagens system både gir folk «insentiver til å jobbe ved siden av trygden», samtidig som det skal lønne seg å jobbe sammenlignet med å kombinere arbeid og trygd.

SSB konkluderer i rapporten: «Vår hovedkonklusjon er at dagens ordning, med et fribeløp omtrent rundt dagens nivå, sannsynligvis balanserer disse hensynene på en tilfredsstillende måte».

Regjeringen sier den vil vurdere eventuelle endringer i reglene for å kombinere uføretrygd og arbeidsinntekt i sitt forslag til statsbudsjett for 2025.

Rita Hildonen

Hildonen er glad for at hun kan jobbe på Fretex, selv om hun også mottar uføretrygd. – Det kjennes deilig å være her. Å ikke ha en jobb og hverdag å gå til, er veldig frustrerende, forteller Hildonen til NRK.

Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Publisert 11.07.2024, kl. 11.06

Read Entire Article