Dokument nr. 15:2981 (2022-2023)
Innlevert: 24.08.2023
Sendt: 24.08.2023
Besvart: 30.08.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): Hvilke krav stiller regjeringen til bemanning, tilstedeværelse og åpningstider ved de nye tjenestestedene som er besluttet åpnet i 2024?

Begrunnelse

Viser til at regjeringen har stilt krav om at flere av kontorene som åpner i 2023 skal bemannes med minst fem årsverk. Spørsmålsstiller lurer på om statsråden har tenkt å detaljstyre politimesterne på samme måte når det gjelder kontorene som skal åpnes i 2024.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Jeg har per nå ikke stilt noen særskilte krav til bemanning, tilstedeværelse eller åpningstider ved tjenestestedene som er besluttet åpnet i 2024, utover de minimumskrav som foreligger for alle tjenestesteder. Tjenestetilbudet ved det enkelte tjenestested avklares i dialog mellom lokalt politi og kommunen. De nye tjenestestedene etableres med formål å styrke den lokale tilstedeværelsen av politiet i det aktuelle området. Eventuelle ytterligere krav vil formidles til politiet gjennom tildelingsbrev.