Siste dag til stemmeurnene: Dette er sakene som avgjør

2 weeks ago 125 For forhåndsstemming var fredag 08. september. Da var det lange køer til stemmelokalene i Oslo. Foto: Emma Bø / VG

Valget for fire år siden var preget av bompengeopprør og klimabrøl. Sakene er ikke like åpenbare i år – hva avgjør partinavnet på stemmeseddelen?

Publisert:

For mindre enn 20 minutter siden

«Greta Thunberg-generasjonen» er erklært død av Unge Høyre-leder Ola Svenneby og lufta har gått ut av ballongen for protestpartiene.

– Det har ikke vært én sak som har utmerker seg, sier Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø om valgkampen 2023. Han er også tidligere Venstre-politiker.

Stein mener det har vært litt blandet med saker som har engasjert dette valget.

– Litt klima, litt skole, litt eldreomsorg også er kanskje det nye at det har blitt mer fokus på privatøkonomien til folk.

VGs undersøkelse viser at det er nettopp eldreomsorg, som er den saken som er viktigst for flest:

Stein mener det er flere av kategoriene som kan sees i sammenheng.

– Da ser vi ganske tydelig at det er saker knyttet til privatøkonomi, helse og omsorg og skole og oppvekst som mange er opptatt av, i tillegg til klima og miljø.

 Førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT, Jonas Stein, sier at det varierer litt hvor opptatt vi er av saker som skole og utdanning. Foto: Privat / Privat

Stein er ikke veldig overrasket over funnene:

– Det handler jo mye om økte kostnader, økte priser på mat, renter. Det slår ganske hardt inn i lommeboken til folk.

Han får støtte fra valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– Det er et knippe av saker velgerne er opptatt av. I det forrige lokalvalget var klima den viktigste saken, slår Bergh fast.

Han mener listen viser at vi er opptatt av relevante saker for et kommune- og fylkestingsvalg.

PROTESTVALG: I 2019 streiket ungdommer for klima og MDG-politikere klemte bomringer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Generasjonsskillet

Eldreomsorg troner øverst som den viktigste saken i dette valget. Men – ikke overraskende – er det de eldste som er mest opptatt av eldreomsorg.

– Det er noen veldig tydelige generasjonsforskjeller, eller aldersforskjeller, sier Bergh.

 Valgforsker Johannes Bergh understreker at det i lokalvalg ofte er lokale saker som avgjør, slik som bygging av en spesifikk skole, infrastrukturprosjekt eller sykehus. Foto: Institutt for samfunnsforskning / Institutt for samfunnsforskning

I skolevalget gjorde Unge Høyre og Fremskrittspartiets ungdom et brakvalg. AUF gjorde ett av sine dårligste valg noensinne, og Grønn Ungdom gikk også kraftig ned fra 2019.

– Etter skolevalget har det vært en del diskusjon om klimasaken blant de unge, hvor vi lurer på om denne saken ikke lengre er viktig, sier Bergh.

VG’s måling viser derimot at klima og miljø fortsatt er den saken flest i aldersgruppen 18–34 oppgir som viktigst.

– Sikkert mindre viktig enn for to til fire år siden, men en sak som mange unge likevel er opptatt av, konkluderer han.

I tillegg slår privatøkonomi, helse og saker knyttet til barn og oppvekst høyt ut blant unge.

Slår man sammen kategoriene privatøkonomi med skatter og avgifter, er det dette som er viktigst for den litt eldre aldersgruppen, 35–54 år. I tillegg er mange i dette aldersspennet opptatt av skole og utdanning, klima og miljø, samt helse og sykehus.

Det er blant de eldre at saken om eldreomsorg særlig slår ut. Her svarer 27 prosent at eldreomsorg er den viktigste saken for dem. Deler man enda mer opp, svarer hele 35 prosent av de over 65, at eldreomsorg er den viktigste saken for dem.

Det er også blant de som er 65 år og eldre at klima- og miljø scorer lavest av aldersgruppene, med kun 7 prosent som sier klima og miljø er den viktigste saken for dem.

Ingen tydelig «by og land»-skille

– Distriktsoppgjøret har det ikke vært så mye av, sier Stein.

Han trekker frem at det var mye snakk om skillet mellom sentrum-periferi ved forrige stortingsvalg. Dette er ikke like tydelig i årets lokalvalg.

 For Senterpartiet rundt stortingsvalget 2021 – slik Vedum viste frem på landsmøtet i oktober samme år. Da mobiliserte partiet mange stemmer i distriktsoppgjøret. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

VGs undersøkelse viser at folk stort sett er opptatt av de samme sakene, uavhengig av om de bor i en storby eller ett mindre tettsted.

  • De som bor i storby (by med over 100.000 innbyggere) er de litt mer opptatt av klima og miljø og privatøkonomi,
  • De som bor i bygd (under 25.000 innbyggere) er litt mer opptatt av eldreomsorg og kommuneøkonomi, arbeidsplasser og næringsliv.

Klart skille blant partiene

Ikke overraskende er det store skiller på hvilken sak som er den viktigste, for velgerne av de ulike partiene.

Høyre, Frp og INP har klart flere som mener skatter og avgifter er den viktigste saken, mens Rødt, SV, MDG og Venstre alle har flest velgere som mener klima og miljø er viktigst.

For Arbeiderpartiets velgere er det flest som har eldreomsorg som viktigste sak, mens for KrF – og kanskje mer overraskende – Senterpartiet, er det flest som mener oppvekstvilkår for barn og unge er viktigst.

– Det meste er ganske som ventet, sier Bergh om sakene til partiene.

Han mener likevel det er overraskende at eldreomsorg troner høyt hos velgerne til de fleste partiene.

– Det kan kanskje bli en sak som mange velgere tenker på når de kan stemme.

Publisert:

Publisert: 11.09.23 kl. 05:38

Read Entire Article