Saksøker Viggo Kristiansen

1 month ago 26Tidligere journalist Eivind Pedersen har stevnet Viggo Kristiansen for tingretten.

Eivind Pedersen mener han ikke har fått det han har krav på. Foto: Espen Sand (arkivfoto)

KRISTIANSAND: Det melder TV2 tirsdag kveld.

– Vi har tatt ut søksmålet fordi man merker at Viggo Kristiansen har glemt sin mangeårige støttespiller Eivind Pedersen, samt det som ligger dem imellom avtalerettslig manifestert, sier advokat Patrick Lundevall-Unger til kanalen.

Han representerer den Kristiansands-bosatte 65-åringen, og sendte i forrige uke inn stevning til Agder tingrett. Pedersen krever fire millioner kroner for sitt arbeid med å få Kristiansens sak gjenåpnet.

Under første dag av rettssaken mot Jan Helge Andersen ble det kjent at Viggo Kristiansen får 55 millioner kroner i erstatning fra staten. Det er ikke nok, mener hans advokat Brynjar Meling.

Eivind Pedersen er tidligere Dagbladet-journalist og har vært formelt engasjert i Baneheia-saken siden april 2008.

– Jeg har jobbet for å avsløre uretten som ble begått. Jeg har aldri vært Viggos eller familiens venn, men jeg har hatt veldig god kontakt med dem. Til dels har jeg naturligvis vært tett på dem. Først og fremst har jeg syntes veldig synd på Viggo, uttalte Pedersen til Fædrelandsvennen i anledning utgivelse av hans bok «I skyggen av Viggo».

Eivind Pedersen (bak til venstre) sammen med Viggo Kristiansen da han vendte hjem til Eg etter løslatelsen i juni 2021. Foto: Jacob J. Buchard (arkivfoto)

Avvist av lagmannsretten

Etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen ba 44-åringens advokater og støttespillere om å bli kompensert for arbeidet de har lagt ned i kampen for å få saken gjenåpnet.

Borgarting lagmannsrett konkluderte med at verken Eivind Pedersen eller Mikkel Tronsrud får kompensasjon for sitt arbeid med saken.

Pedersens krav dreide seg om 3647 timers arbeid.

Advokat Lundevall-Unger hevder overfor TV2 at det var Pedersen som først fant bevisene og argumentene som til slutt skulle få Kristiansen frikjent.

– Det ble ved innledningen i rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot Jan Helge Andersen påpekt at da Viggo Kristiansens sak ble gjenåpnet, så skjedde det ut ifra de fleste argumentene som allerede lå på bordet i 2010, uttaler han.

I desember 2022 slo Borgarting lagmannsrett fast at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt for voldtekt og drap.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring i 2002, og hadde sonet over 20 år da han ble løslatt 1. juni 2021. Etter frifinnelsen takket Kristiansen sine medhjelpere for innsatsen, som han mente var avgjørende for gjenåpningen i 2021.

Viggo Kris­tian­sen får 55 millio­ner kroner av staten

Har brukt 22 år på Baneheia-gåten: – Det vil komme fram opplysninger som dokumenterer et helt annet hendelsesforløp

Krever millioner for Baneheia-jobbing

Fikk ikke kompensasjon – varsler anke

Read Entire Article