Riksvei rundt Hovden sentrum

1 month ago 1317. juni 2024 kl. 14:37

Riksvei rundt Hovden sentrum

Politikerne i Bykle skal ta stilling til om de ønsker at riksvei 9 skal flyttes utenfor sentrum. Oppdaterte planer viser at omkjøringsveien, inkludert en ny rundkjøring, vil kost 60 millioner kroner. Kommunens andel blir 12 millioner kroner.

Read Entire Article