Regjeringen åpner for å endre minstestraffen i overgrepssaker

1 month ago 38– Vi må ivareta rettssikkerheten til dem som blir anklagd eller tiltalt for en voldtekt og andre typer straffbare handlinger, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til Dagbladet.

I 2010 ble minstestraffen for voldtekt til samleie skjerpet fra to til tre års fengsel. Mehl sier at det har vært en bekymring over flere år at denne minstestraffen treffer skjevt.

Vi søker dyktige og engasjerte arbeidsrettsadvokater

Frikjennes

Hun mener problemet med minstestraffen er at tre år i mange tilfeller blir for strengt og at den tiltalte dermed isteden frikjennes.

– I ytterste konsekvens kan noen da bli frikjent istedenfor når de kunne fått en lavere straff, sier hun.

– Voldtekt kan være veldig mange forskjellige situasjoner. I noen tilfeller kan det være snakk om svært unge gutter, og det kan være uklart hva som har skjedd. Da må vi som samfunn spørre oss hvor mye straff det er riktig å gi, sier Mehl.

Read Entire Article